Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Katalog odpowiedzialnych menedżerów

BANK 2019/12

Fot. Vittaya_25/stock.adobe.com

Założeniem dyrektywy V AML jest zniesienie barier w komunikacji pomiędzy lokalnymi jednostkami analityki finansowej oraz zapewnienie swobodnej wymiany informacji o podmiotach korporacyjnych. Narzędziem wymiany informacji o tychże ma być tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym przedsiębiorcy zostali zobligowani do zgłaszania osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Problem polega jednak na tym, że wielu z nich może nawet o tym nie wiedzieć. Konsekwencje niewiedzy mogą być dotkliwe – grożą im wysokie kary – nawet do miliona złotych.

W połowie października br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które powołały do życia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to system teleinformatyczny, w którym odpowiednie służby zbierać będą dane o osobach fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółkami. Choć rejestr już istnieje, to firmy (powstałe przed 13 października 2019 r.) mają czas do 13 kwietnia 2020 r., żeby wpisać do niego beneficjentów rzeczywistych. Zdecydowanie krótszy termin, bo siedmiodniowy (od dnia wpisu spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS), wyznaczono firmom powstałym po 13 października 2019 r.

Potrzebę istnienia tego typu rejestru potwierdzają dane liczbowe. Według sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w roku 2018 zanotowano zwiększoną liczbę przesłanych zawiadomień do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pienię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: