Raport specjalny: Zarządzanie ryzykiem IT – synergia pomiędzy techniką a celami biznesu

BANK 2013/05

Raport Specjalny

Zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w Rekomendacji D KNF (z 8. stycznia 2013 r.) organizacje znajdujące się pod nadzorem komisji powinny wprowadzić mechanizmy pokrywające następujące obszary związane z r yzykiem (rys. 1).

Patryk Królikowski
szef Działu Bezpieczeństwa, CompFort Meridian Polska

Zagadnienie zarządzania ryzykiem IT jest w dalszym ciągu dość rzadko traktowane z należytą powagą. Nawet duże organizacje w Polsce podchodzą do niego z rezerwą. Zarządzanie ryzykiem IT (w tym ryzykiem związanym z brakiem zgodności) najczęściej adresowane jest w firmach międzynarodowych działających w naszym kraju, w których wykorzystuje się standardy narzucone przez organizacje macierzyste. Wynika to z pewnych barier w naszej mentalności i lat przyzwyczajeń do podejścia „jakoś to będzie”. Nie bez powodu mówi się więc, że jedną z miar dojrzałości organizacji jest sposób podejścia do obszaru compliance i zarządzania ryzykiem związanym z brakiem zgodności. Dotyczy to również obszaru IT, dla którego ukuto termin ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: