Raport Specjalny. Zarządzanie Wierzytelnościami: Frontem do Klienta

BANK 2017/02

Raport Specjalny

Rynek wierzytelności systematycznie rośnie. Zarówno klienci, jak i ustawodawca oczekują zarządzania długiem, czyli prób polubownego załatwienia sprawy. Windykacja sama w sobie staje się procesem nieopłacalnym, jest kosztowna i długotrwała oraz mało efektywna.

Obecnie rynek wierzytelności oraz proces odzyskiwania należności ewoluuje z podejścia nakierowanego na wyegzekwowanie jak najszybszej spłaty w maksymalnej wysokości, w kierunku windykacji nakierowanej na dialog z klientem i swoiste doradztwo w celu ukształtowania z nim relacji na nowo. Praca działów windykacji polega głównie na rozmowie i negocjacji z klientem.

– Windykacja to proces odzyskiwania należności i w praktyce oznacza prowadzenie działań zmierzających do jak najszybszego wyegzekwowania należnych wierzycielowi kwot. Zarządzanie wierzytelnościami to działania nakierowane na współpracę wierzyciela i dłużnika, w celu wypracowania takiego modelu dalszej kooperacji, który pozwoli zarówno regulować należności w terminie, jak i odzyskać równowagę finansową przez klienta. Takie działanie przynosi znacznie lepsze efekty w dłuższej perspektywie czasowej i buduje wzajemne zaufanie w relacjach wierzyciel – dłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: