Raport Specjalny. Zarządzanie Wierzytelnościami: Gra w wierzytelności

BANK 2017/02

Rynek wierzytelności w Polsce od kilku lat utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu. Wszedł w fazę dojrzałości, posiada własny kodeks postępowania i ma się dobrze. Jednak, co potwierdzają analizy rynkowe, jest podatny na zagrożenia. Dlatego też podmioty działające w tej branży powinny trzymać rękę na pulsie.

Dotychczasowy sukces rynku można upatrywać w wierzytelnościach masowych. Łatwość standaryzacji, wyceny czy zrealizowania oczekiwanego poziomu rentowności ułatwiały obrót takimi portfelami. Stopień osiągniętej dojrzałości tego segmentu pozwala obecnie na rozszerzanie współpracy wierzycieli pierwotnych i wtórnych na kolejne, bardzo ważne elementy rynku zarządzania wierzytelnościami. Zauważalny jest przy tym systematyczny wzrost sprzedaży przez banki portfeli wierzytelności korporacyjnych i hipotecznych. Sprzyjają temu zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym sektora bankowego, jak np. zwiększające się wymogi kapitałowe, konieczność radzenia sobie z portfelem kredytów frankowych, czy też wdrożenie tzw. podatku bankowego.

Wszystko to staje się dla wierzycieli pierwotnych i wtórnych tak największym wyzwaniem, jak i szansą na rozwój rynku. A jego kondycja od lat rośnie i na razie nic nie wskazuje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: