Raport Specjalny. Zarządzanie Wierzytelnościami: Nowy rok – nowe rozwiązania – Pakiet narzędzi wspierających banki w odzyskiwaniu należności od przedsiębiorców

BANK 2017/02

Przeszło 32 mld zł finansowania udostępnionego przez polskie banki klientom biznesowym klasyfikuje się do kategorii kredytów zagrożonych – wynika z opublikowanych przez KNF danych za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku. Oznacza to, iż co dziesiąta złotówka kredytu udzielonego przedsiębiorcom spłacana jest z opóźnieniem przekraczającym trzy miesiące.

Liderem tego niechlubnego rankingu są przedsiębiorcy z sektora MŚP i mikro – według danych KNF udział kredytów zagrożonych wśród zobowiązań tej grupy firm względem banków kształtuje się na poziomie 11,1%. To wskaźnik niemal dwukrotnie gorszy aniżeli jakość całego portfela kredytowego polskiego sektora bankowego.

Inne podejście

Relatywnie wysoki poziom kredytów zagrożonych to nie jedyny czynnik sprawiający, że do finansowania niedużych firm zastosować należy inne podejście niż w przypadku korporacji. Zdecydowana większość mikro i małych przedsiębiorstw prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów, na podstawie których nie sposób wygenerować tak istotnych w procesie oceny zdolności kredytowej dokumentów, jak bilans czy rachunek zysków i strat. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: