Raport Specjalny Zarządzanie Wierzytelnościami: Rządowy sposób na zatory finansowe

BANK 2017/02

„Z dużej chmury mały deszcz” – takie komentarze towarzyszyły skierowaniu do prac parlamentarnych ostatecznej wersji tzw. pakietu wierzycielskiego. Wysuwane zarzuty koncentrowały się wokół rezygnacji z zaproponowanej uprzednio przez resort rozwoju instytucji notarialnego nakazu zapłaty. Tak krytyczna ocena rządowego projektu nie wydaje się uzasadniona; zaproponowane w nim rozwiązania mogą w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie dyscypliny płatniczej.

Karol Ochocki

Ograniczenie paraliżujących funkcjonowanie polskich firm zatorów płatniczych poprzez usprawnienie procesu dochodzenia należności było jednym z postulatów wysuniętych przez rząd w ramach pakietu „100 zmian dla firm”. Przeprowadzone analizy wykazały, iż znaczącej poprawy dyscypliny płatniczej nie da się osiągnąć na gruncie obowiązującego prawa. Taką opinię wyrazili niemal jednogłośnie polscy przedsiębiorcy, uczestniczący w ankiecie zorganizowanej na zlecenie resortu rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aż 86,4% respondentów wskazało na konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej. „Problem ten wymaga przekrojowego podejścia – poszukiwania przyczyn opóźnień w zapłacie na każdym z etapów »życia« wierzytelności, a nawet jeszcze przed jej powstaniem” – stwierdzili eksperci Ministerstwa Rozwoju. Efektem wspólnych prac resortów rozwoju i sprawiedliwości stał się, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: