Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: RODO: za pięć dwunasta

BANK 2018/02

Rewolucja w dziedzinie przetwarzania i udostępniania danych osobowych, która dokona się na przestrzeni nadchodzących miesięcy nie ominie również zarządzania wierzytelnościami. Firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne i giełdy wierzytelności będą musiały dostosować procedury do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Rewolucja w dziedzinie przetwarzania i udostępniania danych osobowych, która dokona się na przestrzeni nadchodzących miesięcy nie ominie również zarządzania wierzytelnościami. Firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne i giełdy wierzytelności będą musiały dostosować procedury do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Konrad Machowski

Zmiany i korekty obejmą w pierwszej kolejności obszary bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych dłużników będących osobami fizycznymi, a w ograniczonym zakresie również członków władz zadłużonych osób prawnych. Dochowanie najwyższych standardów ochrony prywatności w takowych działaniach jest w przypadku sektora windykacji absolutnie konieczne – i to nie tylko z uwagi na wymogi stawiane przez unijne przepisy. Michał Wołoszczuk, radca prawny w kancelarii D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce, przypomina, iż proces dochodzenia należności nierzadko bywa odbierany negatywnie przez dłużnika, będącego podmiotem danych. – W takiej sytuacji jakiekolwiek uchybienie w przestrzeganiu nowych zasad ochrony oraz praw podmiotów danych, których zapewnienie obciąża administratora danych, może być wykorzystywane jako forma nacisku na wierzyciela – podkreśla.

Tylko co niezbędne

Problemy mogą pojawić się już na etapie przyjmowania spraw do obsługi lub nabywania portfeli wierzytelności. Prawo nie przewiduje jednolitego standardu przekazywania informacji w takich sytuacjach, należy zatem liczyć się z poważnymi rozbieżnościami zarówno odnośnie zakresu, jak i kompletności danych pozyskiwanych od poszczególnych wierzycieli. Nie można również wykluczyć przypadków dostarczania informacji nadmiarowych, które nie mają wpływu na skuteczność dochodzenia należności. Ich przetwarzanie, a nawet gromadzenie stoi w sprzeczności z tzw. zasadą adekwatności określoną zarówno w art. 26 ust. 1 pkt 3 dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych, jak również RODO.

– Administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania, zaś uchybienie w tej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: