Raport Światowej Rady Złota – podsumowanie 2012 roku

Rekordowa wartość popytu na złoto i największe zakupy banków centralnych od 1964 roku

Rekordowa wartość popytu na złoto i największe zakupy banków centralnych od 1964 roku

Roczny popyt na złoto w 2012 roku osiągnął rekordową wartość 236,4 miliarda dolarów. Tak wysoki wynik to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych i banków centralnych. Ich łączne zakupy były największe od 48 lat.

W ujęciu ilościowym, z wynikiem 4405,5 tony roczny popyt na złoto w 2012 roku plasuje się 15% powyżej pięcioletniej średniej. W stosunku do rekordowego roku 2011 odnotował 4-procentowy spadek, wynikający przede wszystkim z ograniczenia zakupów wśród drobnych inwestorów.

SEKTOR INWESTYCYJNY

Zapotrzebowanie na sztabki i monety bulionowe stanowiło aż 79% łącznego popytu w sektorze inwestycyjnym. W 2012 roku wyniósł on 1582,5 tony, czyli o 3% mniej, niż rok wcześniej.

- Należy zwrócić uwagę, że pomimo niewielkiego spadku, rok do roku popyt na złote sztabki i monety pozostał na bardzo wysokim poziomie, wynosząc 31% powyżej 5-letniej średniej, czyli 961 ton - zwracają uwagę analitycy firmy Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Udział Europy w globalnym popycie inwestycyjnym spadł o 3% w stosunku do roku poprzedzającego i wyniósł 22%. W zestawieniu z rekordowym poziomem z 2011 roku jest to dobry wynik.

- Nasz region nadal ma ogromne znaczenie dla całego sektora. W związku z obawami o przyszłość strefy euro, złoto pozostaje ważnym zabezpieczeniem przed zagrożeniem inflacyjnym - dodają specjaliści IAP.

W USA czwarty kwartał 2012 przyniósł wzrost popytu w stosunku do poprzedzających go miesięcy. To przede wszystkim efekt zabezpieczania się inwestorów przed oczekiwanym klifem fiskalnym i rezultatami luźnej  polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.

W drugiej połowie 2012 roku obserwowaliśmy również znaczący wzrost zakupów w Indiach, gdzie słusznie spodziewano się podniesienia stawki VAT na złoto z 4 do 6%. W połączeniu z sezonem weselnym i świątecznym przyniosło to kwartalny wzrost popytu na sztabki i monety na poziomie 51% w porównaniu z Q4 2011.

BANKI CENTRALNE

Zakupy światowych banków centralnych w Q4 2012 wyniosły 145 ton, co stanowi najwyższy kwartalny wynik od Q2 2009. Wynik całoroczny na poziomie 534,6 ton jest  najwyższy od 1964 roku.

Rosja dodała do swoich rezerw około 75 ton, skupując kruszec z własnych kopalń. Jej rezerwy wynoszą dziś już prawie 1000 ton, co jest siódmym wynikiem na świecie. Znaczących zakupów dokonały także kraje Ameryki Łacińskiej: Brazylia, Paragwaj i Meksyk, a także Irak, Korea Południowa i Filipiny.

Sprzedaż złota pomiędzy bankami wyniosła w 2012 roku jedynie 5,5 tony. Całość została wykorzystana przez Niemcy do wybicia złotych monet pamiątkowych. - Ta ograniczona sprzedaż jest najlepszym dowodem na to, że banki centralne zdają sobie sprawę z wartości swoich złotych rezerw i pod żadnym pozorem nie chcą ich redukować - zauważają analitycy IAP.

PRODUKCJA

Podaż złota w czwartym kwartale 2012 pozostała na stabilnym poziomie. Wyniosła 1133,2 tony i w porównaniu z Q4 2011 spadła zaledwie o 2,5 tony. W całym 2012 roku łączna produkcja złota spadła jednak o 1,4% do poziomu 4453,3 tony.

Miniony rok symbolicznie przerwał coraz silniejszy trend spadku wydobycia. Z wynikiem 2847,7 tony kopalnie na świecie odnotowały 0,4% wzrost produkcji. - To ważny wynik, bo aż o 9% wyższy, niż pięcioletnia średnia wynosząca 2614 ton - podkreślają specjaliści z IAP. Wzrost wydobycia obserwowano głównie w Chinach i Rosji. Jednocześnie, w kopalniach w RPA i Indonezji zanotowano spadki produkcji.

Ilość odzyskiwanego złota wyniosła w minionym roku 1625,6 tony, czyli o 2,6% mniej, niż w roku 2011. W związku z 6% wzrostem cen złota na przestrzeni 2012 roku konsumenci najwyraźniej przyzwyczaili się do wysokich cen, wzrosły więc także ich oczekiwania co do ceny skupu.

Spadek globalnego wskaźnika recyklingu złota inaczej tłumaczą analitycy firmy Inwestycje Alternatywne Profit S.A. - Posiadacze złota biorą przykład z banków centralnych i trzymają kruszec jako najlepsze zabezpieczenie kapitału na czas kryzysu, którego końca na razie nie widać.

Marianna Wodzińska
Marketing Communications Manager
Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Udostępnij artykuł: