Raport Windykacja 2011

Finanse i gospodarka

Statystyczny dłużnik to mężczyzna w wieku około 43 lat, spod znaku Byka, który do spłacenia ma średnio 4,3 tys. zł. Tak wynika z Raportu Windykacja 2011, przedstawiającego dane dotyczące zadłużenia oraz profilu osób obsługiwanych przez największą polską firmę windykacyjną KRUK.

Co zaskakujące, już trzeci rok z rzędu z Raportu Windykacja wynika, że najbardziej nierzetelnymi płatnikami są osoby spod znaku Byka i Bliźniąt. Jednocześnie najmniej dłużników jest wśród Strzelców i Skorpionów. Rozsądnie zarządzają finansami również Wagi i Koziorożce.

Udostępnij artykuł:

Raport Windykacja 2011

Polecamy

Statystyczny dłużnik to mężczyzna w wieku około 43 lat, spod znaku Byka, który do spłacenia ma średnio 4,3 tys. zł. Tak wynika z Raportu Windykacja 2011, przedstawiającego dane dotyczące zadłużenia oraz profilu osób obsługiwanych przez największą polską firmę windykacyjną KRUK.

Co zaskakujące, już trzeci rok z rzędu z Raportu Windykacja wynika, że najbardziej nierzetelnymi płatnikami są osoby spod znaku Byka i Bliźniąt. Jednocześnie najmniej dłużników jest wśród Strzelców i Skorpionów. Rozsądnie zarządzają finansami również Wagi i Koziorożce.

Jednak, jak się okazuje nie tylko znaki zodiaku pozostają niezmienną cechą polskich dłużników. Otóż, identycznie, jak w poprzednich latach, najwięcej osób obsługiwanych przez firmę KRUK S.A. mieszka w województwie mazowieckim. Stąd też pochodzi najbardziej zadłużony konsument, którego dług przekracza 9,6 mln zł. Tymczasem, najbardziej oszczędne osoby mieszkają w województwie świętokrzyskim, gdzie średnia wysokość długu wynosi 3 647 zł, to aż o 1 626 zł mniej niż na Mazowszu.

Zdecydowanie pozytywnym wnioskiem płynącym z Raportu Windykacja 2011 jest fakt, że przeciętna wysokość zadłużenia Polaków wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem o jedyne 100 zł. Przy czym wysokość rat płaconych w ramach ugody z KRUK S.A. obecnie jest niższa niż w roku 2010.

„Średnia wartość raty w ubiegłym roku wahała się między 161 a 236 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2011, wartość raty mieściła się w granicy 144-189 zł – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Oznacza to, że Polacy mają mniejsze możliwości finansowe i przeznaczają na comiesięczną spłatę zadłużenia niższe kwoty niż w ubiegłym roku. W przypadku KRUKa wysokość raty jest zwykle proponowana przez samą osobę zadłużoną, która wie najlepiej, jaką rzeczywistą kwotę może przeznaczyć na systematyczną spłatę długu. Dlatego porozumienia ratalne zawierane z naszą firmą są dopasowane do aktualnej kondycji domowego budżetu. Nie zależy nam na narzucaniu absurdalnie wysokich rat czy oczekiwaniu spłaty całości kwoty od razu, bo nawet jeśli taka ugoda zostanie podpisana, to później nie będzie realizowana. Nawet mimo najszczerszych chęci osoby zadłużone nie będą się w stanie z niej wywiązać, bo po prostu nie będą dysponować tak dużymi pieniędzmi.

Dlatego każda osoba zadłużona, która ma dług w KRUK S.A. ma możliwość zawarcia ugody i spłacania zaległości w ratach, których wysokość sama zaproponuje i będą dla niej możliwe do spłaty. W pierwszej połowie 2011 firma zawarła ponad 36 tys. ugód i porozumień ratalnych z osobami zadłużonymi, dając im szansę na stopniowa spłatę długów i wyjście na finansową prostą.

Raport Windykacja 2011

W pierwszej połowie 2011 roku Grupa KRUK obsługiwała sprawy zadłużeń o wartości przekraczającej 12 miliardów złotych! Suma ta przekroczyła już wolumen z całego ubiegłego roku. Szczegółową analizę wyników największej firmy windykacyjnej w Polsce, a także analizę zadłużenia oraz profilu dłużnika prezentuje półroczny Raport Windykacja 2011.

Grupa KRUK windykowała zadłużenie zarówno zlecone przez Klientów, jak i portfele wierzytelności zakupione przez nią na własny rachunek w roku 2011 oraz latach poprzednich. Jednocześnie tylko przez pierwsze sześć miesięcy br. KRUK przyjął do obsługi sprawy o wartości 4,5 mld zł. W tym obszarze odnotowano aż 51% wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem 2010, w którym wartość spraw wyniosła 3 mld zł.

Jak wynika z Raportu Windykacja 2011, Grupa Kapitałowa KRUK w sumie obsługiwała 2,1 mln osób. Najwięcej dłużników pochodzi z Górnego Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska, najmniej z Podlasia oraz województw: świętokrzyskiego i opolskiego. Na Mazowszu mieszka również najbardziej zadłużony konsument obsługiwany przez Grupę KRUK, którego dług wynosi ponad 9,5 mln zł. Natomiast najbardziej zadłużona firma ma swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim i jej zaległość przekracza 67 mln zł.

– Średnia wartość raty w ubiegłym roku wahała się między 161 a 236 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2011, wartość raty mieściła się w granicy 144-189 zł – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Oznacza to, że Polacy mają mniejsze możliwości finansowe i przeznaczają na comiesięczną spłatę zadłużenia niższe kwoty niż w ubiegłym roku. W przypadku KRUKa wysokość raty jest zwykle proponowana przez samą osobę zadłużoną, która wie najlepiej, jaką rzeczywistą kwotę może przeznaczyć na systematyczną spłatę długu. Dlatego porozumienia ratalne zawierane z naszą firmą są dopasowane do aktualnej kondycji domowego budżetu. Nie zależy nam na narzucaniu absurdalnie wysokich rat, czy oczekiwaniu spłaty całości kwoty od razu, bo nawet jeśli taka ugoda zostanie podpisana, to później nie będzie realizowana. Nawet mimo najszczerszych chęci osoby zadłużone nie będą w stanie się z niej wywiązać, bo po prostu nie będą dysponować tak dużymi pieniędzmi.

Co zaskakujące, już trzeci rok z rzędu analiza dłużników wykazała, że najwięcej nierzetelnych płatników jest spod znaku Byka oraz Bliźniąt. Najmniejszą liczbę zadłużeń odnotowano wśród osób spod znaku Strzelca i Skorpiona. Nieznacznie zmienił się również wiek przeciętnego dłużnika, który wynosi 43 lata.

Udostępnij artykuł: