Raport Windykacja Należności: Gdy cudzoziemiec nie zapłaci…

BANK 2016/04

Ekspansja zagraniczna to jeden z wymarzonych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Nowe rynki zbytu, rozbudowa sieci sprzedaży, rosnąca rozpoznawalność marki - te aspekty bez wątpienia przemawiają za rozpoczęciem działalności na terenie obcego państwa. Niestety, podjęcie współpracy z zagranicznym partnerem wiąże się również z istotnym ryzykiem.

Ekspansja zagraniczna to jeden z wymarzonych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Nowe rynki zbytu, rozbudowa sieci sprzedaży, rosnąca rozpoznawalność marki - te aspekty bez wątpienia przemawiają za rozpoczęciem działalności na terenie obcego państwa. Niestety, podjęcie współpracy z zagranicznym partnerem wiąże się również z istotnym ryzykiem.

Jerzy Majka

Każdy przedsiębiorca działający na rynku międzynarodowym prędzej czy później trafi na nierzetelnego płatnika – ocenia ekspert w zakresie windykacji międzynarodowej Wojciech Jaśkiewicz, kierownik operacyjny w EOS KSI Polska. Co gorsza, nieudany dobór kontrahenta często oznaczać może definitywne pożegnanie się z otrzymaniem należnej zapłaty. Według opinii ekspertów, przeprowadzenie windykacji międzynarodowej na pełną skalę opłaca się dopiero przy zadłużeniu przekraczającym 25 tys. euro. Koszty dochodzenia należności w obcym kraju nie należą wszak do najniższych – dla przykładu, za godzinę pracy prawnika w Belgii wyłożyć należy 300 euro, a na dodatek nigdy nie ma stuprocentowej pewności, czy roszczenie da się wyegzekwować.

Utrudnienie w sprawnym dochodzeniu należności od zagranicznego kontrahenta stanowią nie tylko wysokie koszty windykacyjne. Niemałe wyzwanie stanowią różnice językowe, mogą one skutecznie storpedować plany polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku wejścia na drogę sądową należy liczyć się z dodatkowymi niemałymi wydatkami na tłumacza przysięgłego. Warto przy tym wiedzieć, iż rzetelność płatnicza w poszczególnych krajach pojmowana bywa odmiennie: zwyczajowy termin dokonywania płatności może rozmijać się z tym wskazanym na fakturze nawet o dwa miesiące, a próby pozasądowego wyegzekwowania zaległej zapłaty z góry bywają skazane na niepowodzenie. Z tej właśnie przyczyny wysyłanie monitów do włoskiego kontrahenta zalegającego z płatnością generalnie mija się z celem; dłużnicy ze słonecznej Italii reagują zazwyczaj dopiero na ostateczne wezwanie do zapłaty, sporządzone przez włoską kancelarię prawną. Z kolei dochodząc należności w Czechach, należy wystrzegać się postępowania arbitrażowego; w kraju tym arbitrem może być dosłownie każdy, a orzeczenia wydane w trybie polubownym nie są honorowane w pozostałych państwach członkowskich UE. Sprawnemu dochodzeniu roszczeń nie sprzyjają także różnice w systemach prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach. Angażując się w prowadzenie wymiany handlowej z zagranicą, należy zatem mieć odpowiednie rozeznanie w zakresie wszystkich tych uwarunkowań. Z tej samej przyczyny warto już na wstępnym etapie umowy zawrzeć w niej odpowiednie zapisy ułatwiające ewentualne dochodzenie roszczeń. Przykładem może być jednoznaczne wskazanie w umowie, że spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby wierzyciela. – Jeśli kwestia ta nie zostanie określona wprost, wówczas postępowanie będzie toczyć się przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego – przypomina Wojciech Jaśkiewicz. Wskazane jest również określenie w umowie korzystnej dla obu stron formy płatności – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: