Raport Windykacja Należności: Monitor Postępowania Egzekucyjnego – 6 prostych kroków do zwiększenia wpływów z egzekucji sądowych i zmniejszenia kosztów ich uzyskania

BANK 2016/04

Skuteczność postępowań egzekucyjnych, które komornicy sądowi prowadzą na rzecz banku jako wierzyciela, ma istotny wpływ na jego wynik finansowy. To, ile pieniędzy uda się odzyskać od dłużników i jak szybko dojdzie do spłaty należności, może przesądzać o realizacji założonych celów. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to narzędzie stworzone z myślą o instytucjach takich jak bank - instytucjach występujących jako wierzyciel w dużej liczbie spraw egzekucyjnych prowadzonych przez różne kancelarie komornicze na terenie całego kraju. MPE umożliwia tym instytucjom lepsze zarządzanie wierzytelnościami na etapie postępowania egzekucyjnego za ułamek kosztów, jakie dotychczas wiązały się z tym procesem. Wszystko to dzięki automatyzacji współpracy wierzycieli z komornikami sądowymi w 6 prostych krokach.

Skuteczność postępowań egzekucyjnych, które komornicy sądowi prowadzą na rzecz banku jako wierzyciela, ma istotny wpływ na jego wynik finansowy. To, ile pieniędzy uda się odzyskać od dłużników i jak szybko dojdzie do spłaty należności, może przesądzać o realizacji założonych celów. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to narzędzie stworzone z myślą o instytucjach takich jak bank - instytucjach występujących jako wierzyciel w dużej liczbie spraw egzekucyjnych prowadzonych przez różne kancelarie komornicze na terenie całego kraju. MPE umożliwia tym instytucjom lepsze zarządzanie wierzytelnościami na etapie postępowania egzekucyjnego za ułamek kosztów, jakie dotychczas wiązały się z tym procesem. Wszystko to dzięki automatyzacji współpracy wierzycieli z komornikami sądowymi w 6 prostych krokach.

3 kroki do lepszej współpracy z komornikami

1. Skróć czas przekazywania spraw do kancelarii
komorniczych
2. Zwiększ płynność komunikacji z kancelariami
komorniczymi
3. S tale kontroluj wszystkie postępowania egzekucyjne

Aby umożliwić kancelariom komorniczym skuteczniejsze działanie na jego rzecz, wierzyciel powinien dokonać trzech ulepszeń: skrócić czas przekazywania spraw do komorników sądowych, zwiększyć płynność komunikacji z kancelariami komorniczymi i stale kontrolować wszystkie sprawy toczące się na jego wniosek, nawet jeśli ich prowadzenie przekazane zostało do obsługującej go kancelarii prawnej.

Dla uzyskania przez bank zadowalających wyników finansowych konieczne jest więc, aby sprawy w których uzyskano tytuły wykonawcze jak najszybciej trafiały do kancelarii komorniczych, które zajmą się egzekucją objętych nimi wierzytelności. Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia natychmiastowe przekazywanie spraw do kancelarii komorniczych, które od razu mogą zająć się ich obsługą. W ramach MPE komornicy udostępniają bowiem bankom informacje wskazujące, ile spraw na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji może przyjąć w danym momencie ich kancelaria. To dla banków gwarancja stałego dostępu do wolnych zasobów w kancelariach komorniczych na terenie całego kraju.

W trakcie postępowania egzekucyjnego zapewniony musi być również płynny przepływ informacji pomiędzy bankiem lub jego pełnomocnikiem i kancelarią komorniczą, tak aby zaległości w opłatach i brak stosownych wniosków nie doprowadziły do przedłużania się tego postępowania lub jego niekorzystnego wyniku. MPE umożliwia upoważnionym przez bank osobom stały wgląd do aktualnych informacji o sprawach egzekucyjnych. Informacje te pochodzą bezpośrednio z systemu informatycznego komornika sądowego, który prowadzi daną sprawę - to dla wierzyciela gwarancja kompletności i aktualności danych. W ten sposób MPE umożliwia bankom ciągłe monitorowanie stanu realizacji ich interesów w postępowaniach egzekucyjnych.

Bank powinien też mieć strategiczny ogląd wszystkich spraw egzekucyjnych, w których występuje jako wierzyciel, tak aby móc odpowiednio wcześnie reagować na niekorzystne zmiany lub zawczasu zdecydować o przeznaczeniu dodatkowych środków. MPE umożliwia zbiorczą analizę danych, skupiając w swoich ramach informacje płynące od wszystkich komorników udostępniających je danemu wierzycielowi - niezależnie od liczby spraw lub mnogości prowadzących je kancelarii komorniczych. Monitor Postępowania Egzekucyjnego jest również przygotowany do bezpośredniego połączenia z wewnętrznym systemem informatycznym wierzyciela. W ten sposób banki mogą zautomatyzować proces analizy i księgowania danych o sprawach egzekucyjnych.

3 kroki do mniejszych kosztów pracowniczych i zmniejszenia kosztów obsługi prawnej

4. Oszczędzaj na czasie poświęcanym na obsługę spraw

5. Usprawnij obieg informacji na całej szerokości postępowania

6. Zautomatyzuj generowanie zestawień spraw

Wierzyciel może zmniejszyć leżące po jego stronie koszty związane z obsługą postępowań egzekucyjnych. Aby to zrobić, wystarczą: zmniejszenie czasu pracy poświęcanego przez jego pracowników lub pełnomocników na kontakt z kancelariami komorniczymi, usprawnienie obiegu informacji o postępowaniu i rozwiązanie problemu "pustych godzin" przeznaczonych na tworzenie zestawień i raportów ze spraw egzekucyjnych.

Stosowanie tradycyjnej komunikacji pomiędzy kancelariami komorniczymi i pełnomocnikami wierzyciela lub jego pracownikami przekłada się w sposób bezpośredni na podwyższenie kosztów postępowań egzekucyjnych. Zastosowanie Monitora Postępowania Egzekucyjnego stanowi definitywne rozwiązanie tego problemu i sprawia, że upoważnieni pracownicy wierzyciela mają natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych danych na temat każdego z postępowań egzekucyjnych na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Problem obiegu informacji jest szczególnie widoczny tam, gdzie pełnomocnik wierzyciela rozlicza się z nim za czas poświęcany na uzyskanie informacji o sprawach z kancelarii komorniczych, następnie zaś pracownik wierzyciela poświęca istotną część czasu pracy na zapytania o stan spraw kierowane do pełnomocnika. To głuchy telefon, w którym wierzyciel płaci za wszystkie połączenia. Zastosowanie MPE sprawia, że wierzyciel zawsze ma aktualne informacje o sprawach. System umożliwia także udzielenie przez wierzyciela dostępu do informacji o sprawach jego prawidłowo umocowanemu pełnomocnikowi. W ten sposób MPE w pełni automatyzuje nie tylko wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym i wierzycielem, ale pozwala także na zmniejszenie kosztów obsługi prawnej przez automatyzację komunikacji na linii wierzyciel-pełnomocnicy. Istotne koszty pochłania tworzenie zestawień wyników obsługiwanych spraw egzekucyjnych, które pełnomocnik przekazuje wierzycielowi okresowo lub na wezwanie. Rolą zestawień ma być wykazanie skuteczności pełnomocnika i podsumowanie informacji o wynikach spraw. Działania tego rodzaju obciążają kieszeń wierzyciela, jednocześnie nie przekładając się na większą efektywność odzyskiwania wierzytelności. MPE pozwala na automatyczne generowanie raportów obejmujących wszystkie lub wybrany zakres spraw. Automatyczne generowanie raportów umożliwia bankom uzyskanie aktualnych informacji na temat toczących się spraw i nie tylko oszczędzanie na czasie pełnomocnika, ale także ciągłe monitorowanie jego skuteczności.

Jak działa MPE?

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to system internetowy, który automatycznie udostępnia wierzycielom informacje o toczących się na ich wniosek postępowaniach egzekucyjnych. Udostępniane za pośrednictwem MPE informacje pochodzą bezpośrednio z systemu informatycznego komornika sądowego, który prowadzi daną sprawę. O tym, kto uzyska dostęp do informacji o sprawie i jakie informacje zostaną udostępnione, decyduje komornik sądowy. Monitor Postępowania Egzekucyjnego może zostać połączony z systemami informatycznymi stosowanymi do prowadzenia spraw w 99,9 proc. kancelarii komorniczych w Polsce. Jedno połączenie z MPE umożliwia wierzycielowi przeglądanie wszystkich udostępnianych mu informacji o sprawach, niezależnie od liczby tych spraw i mnogości obsługujących je kancelarii komorniczych. MPE to system autorstwa Spółki Currenda - głównego dostawcy rozwiązań informatycznych dla środowiska komorniczego, co gwarantuje jego bezpieczeństwo oraz prawidłową współpracę z systemami informatycznymi komorników sądowych. Korzystający z MPE, wierzyciel może przeglądać udostępniane mu informacje o sprawach na dwa sposoby. Po pierwsze, może uzyskać szybki wgląd do danych o sprawach na przejrzystej stronie internetowej. Po zalogowaniu się strona internetowa MPE dostępna jest dla wierzyciela na wszystkich urządzeniach z dostępem do internetu. Po drugie, wierzyciel ma również możliwość bezpośredniego połączenia MPE z wewnętrznym systemem informatycznym wykorzystywanym w jego przedsiębiorstwie. W przypadku zastosowania bezpośredniego połączenia będzie mógł przetwarzać pochodzące z MPE dane bezpośrednio w swoim systemie wewnętrznym, np. uwzględniając wyniki postępowań egzekucyjnych w planowanych przychodach. Informacje udostępniane za pośrednictwem MPE dotyczą stron postępowania i czynności w sprawach egzekucyjnych, w tym czynności księgowych. Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia wierzycielowi uzyskanie wszystkich informacji o postępowaniu egzekucyjnym, prawo do których przysługuje mu jako stronie tego postępowania. Możliwość masowego przetwarzania informacji o sprawach w ramach jednego systemu - MPE - pozwala na skuteczne zarządzanie przekazanymi do komornika sądowego sprawami, nie tylko w skali poszczególnych wierzytelności, ale także na całej szerokości działań egzekucyjnych prowadzonych na rzecz danego wierzyciela.

Nie wierzysz? Sprawdź to!

MPE to prawdziwy przełom w zarządzaniu wierzytelnościami. Dla wszystkich czytelników miesięcznika "BANK", którzy chcą sprawdzić potencjał rozwiązania, Spółka Currenda przygotowała specjalną ofertę - wystarczy zeskanować kod QR i wypełnić formularz zainteresowania na stronie internetowej albo zadzwonić pod numer 58 712 90 50 wewn. 3, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z okresu próbnego na dostęp do systemu Monitor Postępowania Egzekucyjnego. Wszyscy komornicy sądowi, z usług których korzysta wierzyciel przystępujący do okresu próbnego otrzymają otwarty dostęp do MPE do końca roku 2016 bez żadnych dodatkowych opłat. Nie czekaj i już dziś bądź o sześć kroków przed konkurencją!

 

Udostpnij artyku: