Raport Windykacja Należności: Monitor Postępowania Egzekucyjnego – 6 prostych kroków do zwiększenia wpływów z egzekucji sądowych i zmniejszenia kosztów ich uzyskania

BANK 2016/04

Skuteczność postępowań egzekucyjnych, które komornicy sądowi prowadzą na rzecz banku jako wierzyciela, ma istotny wpływ na jego wynik finansowy. To, ile pieniędzy uda się odzyskać od dłużników i jak szybko dojdzie do spłaty należności, może przesądzać o realizacji założonych celów. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to narzędzie stworzone z myślą o instytucjach takich jak bank - instytucjach występujących jako wierzyciel w dużej liczbie spraw egzekucyjnych prowadzonych przez różne kancelarie komornicze na terenie całego kraju. MPE umożliwia tym instytucjom lepsze zarządzanie wierzytelnościami na etapie postępowania egzekucyjnego za ułamek kosztów, jakie dotychczas wiązały się z tym procesem. Wszystko to dzięki automatyzacji współpracy wierzycieli z komornikami sądowymi w 6 prostych krokach.

Skuteczność postępowań egzekucyjnych, które komornicy sądowi prowadzą na rzecz banku jako wierzyciela, ma istotny wpływ na jego wynik finansowy. To, ile pieniędzy uda się odzyskać od dłużników i jak szybko dojdzie do spłaty należności, może przesądzać o realizacji założonych celów. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to narzędzie stworzone z myślą o instytucjach takich jak bank - instytucjach występujących jako wierzyciel w dużej liczbie spraw egzekucyjnych prowadzonych przez różne kancelarie komornicze na terenie całego kraju. MPE umożliwia tym instytucjom lepsze zarządzanie wierzytelnościami na etapie postępowania egzekucyjnego za ułamek kosztów, jakie dotychczas wiązały się z tym procesem. Wszystko to dzięki automatyzacji współpracy wierzycieli z komornikami sądowymi w 6 prostych krokach.

3 kroki do lepszej współpracy z komornikami

1. Skróć czas przekazywania spraw do kancelarii
komorniczych
2. Zwiększ płynność komunikacji z kancelariami
komorniczymi
3. S tale kontroluj wszystkie postępowania egzekucyjne

Aby umożliwić kancelariom komorniczym skuteczniejsze działanie na jego rzecz, wierzyciel powinien dokonać trzech ulepszeń: skrócić czas przekazywania spraw do komorników sądowych, zwiększyć płynność komunikacji z kancelariami komorniczymi i stale kontrolować wszystkie sprawy toczące się na jego wniosek, nawet jeśli ich prowadzenie przekazane zostało do obsługującej go kancelarii prawnej.

Dla uzyskania przez bank zadowalających wyników finansowych konieczne jest więc, aby sprawy w których uzyskano tytuły wykonawcze jak najszybciej trafiały do kancelarii komorniczych, które zajmą się egzekucją objętych nimi wierzytelności. Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia natychmiastowe przekazywanie spraw do kancelarii komorniczych, które od razu mogą zająć się ich obsługą. W ramach MPE komornicy udostępniają bowiem bankom informacje wskazujące, ile spraw na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji może przyjąć w danym momencie ich kancelaria. To dla banków gwarancja stałego dostępu do wolnych zasobów w kancelariach komorniczych na terenie całego kraju.

W trakcie postępowania egzekucyjnego zapewniony musi być również płynny przepływ informacji pomiędzy bankiem lub jego pełnomocnikiem i kancelarią komorniczą, tak aby zaległości w opłatach i brak stosownych wniosków nie doprowadziły do przedłużania się tego postępowania lub jego niekorzystnego wyniku. MPE umożliwia upoważnionym przez bank osobom stały wgląd do aktualnych informacji o sprawach egzekucyjnych. Informacje te pochodzą bezpośrednio z systemu informatycznego komornika sądowego, który prowadzi daną sprawę – to dla wierzyciela gwarancja kompletności i aktualności danych. W ten sposób MPE umożliwia bankom ciągłe monitorowanie stanu realizacji ich interesów w postępowaniach egzekucyjnych.

Bank powinien też mieć strategiczny ogląd wszystkich spraw egzekucyjnych, w których występuje jako wierzyciel, tak aby móc odpowiednio wcześnie reagować na niekorzystne zmiany lub zawczasu zdecydować o przeznaczeniu dodatkowych środków. MPE umożliwia zbiorczą analizę danych, skupiając w swoich ramach informacje płynące od wszystkich komorników udostępniających je danemu wierzycielowi – niezależnie od liczby spraw lub mnogości prowadzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: