Raport Windykacja Należności: Zmiany legislacyjne nie zawsze ułatwiają dochodzenie roszczeń

BANK 2016/04

Z adw. Piotrem Banasikiem, wspólnikiem oraz Michałem Boguszem, dyrektorem Departamentu Wierzytelności Detalicznych w kancelarii Brudkowski & Wspólnicy, rozmawiał Karol Jerzy Mórawski.

Z adw. Piotrem Banasikiem, wspólnikiem oraz Michałem Boguszem, dyrektorem Departamentu Wierzytelności Detalicznych w kancelarii Brudkowski & Wspólnicy, rozmawiał Karol Jerzy Mórawski.

Cyfrowa rewolucja i zmiany prawne – te dwa aspekty kształtują ostatnio obraz rynku windykacji. W jakim stopniu nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne mogą wpłynąć na dalszy rozwój branży?

Piotr Banasik: Cyfryzacja branży po stronie wierzycieli i podmiotów obsługujących proces odzyskiwania wierzytelności jest już dziś na bardzo wysokim poziomie. Dalszy rozwój mogłyby zapewnić dynamiczne zmiany na poziomie organów postępowań, tj. sądów i komorników. Szczególnie istotne znaczenie dla wierzycieli mogłoby mieć przyznanie im dostępu do baz danych, takich jak np. CEPiK, czy pełny dostęp do ksiąg wieczystych. Taka weryfikacja majątków dłużników jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wpłynęłaby na przyspieszenie i usprawnienie egzekucji, przez nakierowanie jej tylko na te składniki majątku dłużnika, które dają szanse rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności. Na etapie egzekucyjnym liczymy też na wprowadzenie licytacji komorniczych on-line. Wcześniej jednak musi dojść do zasadniczego usprawnienia e-sądu, które pozwoliłoby bankom na uzyskiwanie tytułów wykonawczych w terminach zbliżonych do zlikwidowanego BTE.

Czy tradycyjny model windykacji, polegający na dochodzeniu roszczeń w imieniu wierzyciela ma przyszłość?

Michał Bogusz: Na rynku pozostaną podmioty, które będą zlecały do obsługi część portfela wierzytelności. Wierzyciele zamiast rozbudowywać wewnętrzne działy windykacji, mogą powierzać część czynności m.in. zewnętrznym kancelariom prawnym. Plusem tego rozwiązania jest m.in. szerokie portfolio klientów kancelarii, co skutkuje lepszym rozeznaniem w zakresie obsługi różnych portfeli wierzytelności, wynikiem czego jest dostosowanie odpowiednich narzędzi windykacyjnych.

W jaki sposób ubiegłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego wpłynęło na skuteczność dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów bankowych?

Piotr Banasik: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował, że w miejsce wniosków o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu pojawiły się pozwy o zapłatę. W głównej mierze pozwy te są kierowane do elektronicznego postępowania upominawczego. Skutkiem tego była zmiana wewnętrznego procesu obsługi wierzytelności sądowych oraz zwiększenie rezerwy kapitałowej przeznaczonej na poczet dochodzenia należności. W tym miejscu należy dodać, że bankowy tytuł egzekucyjny był również korzystniejszy dla dłużnika. To właśnie jego obciążają wszelkie koszty postępowania sądowego. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: