Raporty: AMRON – SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości I kwartał 2015 r.

FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

Raport został opracowany w Centrum AMRON, we współpracy z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz prof. SGH Jackiem Łaszkiem. Dane oraz komentarze zostały przygotowane przez zespoły AMRON i SARFiN: Jerzego Ptaszyńskiego (jerzy.ptaszynski@amron.pl), Bolesława Melucha (bmeluch@zbp.pl) oraz Michała Wydrę (mwydra@zbp.pl). W Raporcie, oprócz danych gromadzonych w Systemach AMRON i SARFiN, wykorzystano również dane z BGK, GUS oraz Narodowego Banku Polskiego.

O RAPORCIE

Dr Jacek Furga
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków
Polskich, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
w najnowszej, już dwudziestej trzeciej edycji Raportu AMRONSARFiN o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości prezentujemy wyniki pierwszego kwartału roku 2015 w odniesieniu do wyników z kilku poprzednich kwartałów. Niestety, nie zmieniają one trwającego od ponad ośmiu lat spadkowego trendu skali akcji kredytowej sektora bankowego. Nie bez znaczenia jest zapewne w tym przypadku efekt sezonowości występujący w poprzednich latach, zgodnie z którym każdorazowo wyniki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: