Raporty analityczne Alior Banku dla agrobiznesu

Z rynku

Klienci biznesowi Alior Banku działający w branży rolno-spożywczej mogą zamówić raporty analityczne: AgroPrzedsiębiorca, AgroPrzegląd oraz AgroTelegram. Bank jako jedyny w Polsce udostępnia również usługę AgroConcierge, dzięki której przedsiębiorcy otrzymają zindywidualizowany zestaw danych rynkowych niezbędnych do zarządzania agrobiznesem.

Klienci biznesowi Alior Banku działający w branży rolno-spożywczej mogą zamówić raporty analityczne: AgroPrzedsiębiorca, AgroPrzegląd oraz AgroTelegram. Bank jako jedyny w Polsce udostępnia również usługę AgroConcierge, dzięki której przedsiębiorcy otrzymają zindywidualizowany zestaw danych rynkowych niezbędnych do zarządzania agrobiznesem.

Alior Bank wzbogacił ofertę dla klientów biznesowych z sektora rolno-spożywczego o profesjonalne raporty analityczne. Raport AgroPrzedsiębiorca to kompleksowa analiza przedsiębiorstwa na tle innych firm działających w tej samej branży. Klienci otrzymują informacje dotyczące m.in. udziału w rynku czy wysokości rentowności i zadłużenia w porównaniu z konkurencją. Raport może być przygotowany jednorazowo lub sporządzany cyklicznie i aktualizowany dwa razy w roku. Raport opracowany jest na zlecenie Alior Banku przez ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Klienci, dla których niezbędne są aktualne informacje o rynku i panujących trendach, mogą zamówić AgroPrzegląd. Oprócz bieżących wiadomości dotyczących najważniejszych rynków rolnych, raport zawiera informacje o zmianach w przepisach prawa polskiego i unijnego, które mogą wpływać na funkcjonowanie firmy, a także harmonogram najistotniejszych dat, np. terminów składania wniosków o wsparcie czy rozpoczęcia działań interwencyjnych.

Raport miesięczny AgroTelegram zawiera informacje o największych zmianach rynku, stopniu zaawansowania zasiewów i zbiorów w poszczególnych regionach, ocenę sytuacji w portach (wielkość załadunku towarów na eksport czy ich ceny w zależności od terminu dostawy), a także krótkoterminowe prognozy rozwoju sytuacji rynkowej. Przedsiębiorcy mogą zamówić analizę bieżącej sytuacji na rynku zbóż, mleka oraz roślin oleistych.Alior Bank, jako jedyny bank w Polsce, udostępnia również klientom biznesowym działającym w branży rolno-spożywczej usługę AgroConcierge. Przedsiębiorcy mogą zlecić wyszukanie krajowych i globalnych danych rynkowych, potrzebnych do zarządzania agrobiznesem, a bank zweryfikuje dostępność oraz wiarygodność informacji. Usługa AgroConcierge jest bezpłatna dla klientów, którzy wykupią raport AgroPrzegląd.

Raporty analityczne oraz usługę AgroConcierge można zamówić w oddziałach Alior Banku obsługujących klientów biznesowych. Więcej informacji o ofercie na stronie internetowej: https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferta-dla-agrobiznesu/raporty-agro-agroconcierge.html
Udostępnij artykuł: