Raporty: Budownictwo w Polsce – pierwsza połowa 2013 roku

FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Sektor budownictwa zmaga się z licznymi wyzwaniami. Problemy finansowe przedsiębiorstw, a nawet przypadki bankructw nie są rzadkością. W celu lepszego zrozumienia specyfiki i charakteru tego zjawiska, KPMG w Polsce, we współpracy z CEEC Research oraz Norstat Polska, przeprowadziło badanie wśród dyrektorów zarządzających oraz członków zarządów 143 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego.

Steven Baxted
Szef Zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsc

Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2013 roku. Analogiczne badania przeprowadzone zostały także w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej: w lutym 2013 w Czechach, w marcu 2013 na Słowacji oraz w czerwcu 2012 na Węgrzech. Wyniki badań sektora budowlanego w Polsce pokazują, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się poprawy sytuacji. W perspektywie kolejnych dwóch lat przedsiębiorstwa przewidują dalsze pogarszanie się sytuacji na rynku oraz odnotowały najniższy poziom wykorzystania mocy produkcyjnych od czasu pierwszego badania. Sytuacja ta dotyczy zarówno przedsiębiorstw budownictwa ogólnego, jak i inżynieryjnego, bez względu na ich wielkość. Poniżej prezentujemy wyniki naszego badania.

DrugiAkapit

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: