Raporty Centrum AMRON o lokalnych rynkach nieruchomości

Bankowość / Finanse i gospodarka / Raporty

Zmiany zachodzące na rynku mieszkaniowym stały się przedmiotem codziennych analiz nie tylko profesjonalnych graczy i uczestników tego rynku, lecz również każdej polskiej rodziny.

Wiarygodna informacja o wartości nieruchomości jest kluczowym elementem bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Informacja ta ma zasadnicze znaczenie w skali “makro” – jest niezbędna przy ocenie kondycji sektora mieszkaniowego i jego wpływu na całą gospodarkę, jest koniecznym warunkiem rzetelnych analiz rynku nieruchomości i prognozowania trendów rozwojowych, ma wreszcie fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa relacji pomiędzy uczestnikami rynku obrotu nieruchomościami i wzajemnego zaufania wszystkich jego uczestników. Wiarygodna informacja o rzeczywistej wartości nieruchomości ma również decydujące znaczenie w skali “mikro”, czyli dla wszystkich tych, którzy podejmując strategiczną decyzję o zakupie własnego “kawałka podłogi” niejednokrotnie podporządkowują jej przyszłe wybory w perspektywie wielu lat. Podejmując decyzję o zakupie nieruchomości chcemy mieć pewność, że analizując wszystkie “za” i “przeciw” mieliśmy możliwość korzystania z rzetelnych informacji.

Zapotrzebowanie na wiarygodną informację o rynku mieszkaniowym nasiliło się w efekcie światowego kryzysu finansowego. Nagłe załamanie kilkuletnich, jednoznacznie wzrostowych trendów dla wszystkich wskaźników charakteryzujących rynek mieszkaniowy spowodowało chaos informacyjny i powszechnie zadawane pytania o to, czy jeszcze będzie tanieć, czy może już ceny się ustabilizują i znów zaczną rosnąć, ergo – kupować już czy jeszcze poczekać? Jeszcze sprzedawać czy już nie? I po ile?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdą Państwo w publikacjach analitycznych Centrum AMRON.

Kwartalny “Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości” (powszechnie znany jako Raport AMRON-SARFIN) ugruntował już swoją pozycję lektury obowiązkowej dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Ogólnopolski charakter tych raportów sprawia jednak, że dają one poglądowy obraz zjawisk zachodzących na rynku mieszkaniowym w skali całego kraju. Wszystkie dotychczasowe edycje Raportu AMRON-SARFIN dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Centrum AMRON.

Informacje na temat kształtowania się średnich cen nieruchomości na lokalnych rynkach prezentowane są w nowym publikowanym na naszej stronie internetowej (www.amron.pl) cyklu publikacji analitycznych. W ofercie Centrum AMRON znajdują się raporty dotyczące cen lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz gruntów rolnych dla poszczególnych, dla docelowo 120 lokalizacji. Analizę poszczególnych rynków otwierają raporty prezentujące dane historyczne od roku 2006. Raporty bieżące zawierają informacje o średnich cenach transakcyjnych lokali mieszkalnego w ostatnich czterech kwartałach na największych rynkach mieszkaniowych, w miastach wojewódzkich oraz miastach powiatowych, a także o lokalnych rynkach działek budowlanych oraz gruntów rolnych będą aktualizowane w cyklu kwartalnym.

Raport oceny wartości nieruchomości to narzędzie umożliwiające wyznaczenie aktualnej wartości konkretnej nieruchomości, przygotowane z myślą o każdym uczestniku rynku. Dzięki szczegółowemu opisowi lokalizacji i standardu mieszkania, możliwe jest uzyskanie informacji o przewidywanej bieżącej wartości wraz z informacją o wiarygodności analizy. W pierwszym etapie oferta ta dotyczy lokali mieszkalnych na terenie Warszawy. Kolejnym krokiem będzie umożliwienie sprawdzania wartości mieszkań w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Gdańsku.

Raport dostępny jest odpłatnie na stronie internetowej Centrum AMRON.

Zapraszamy na www.amron.pl

Udostępnij artykuł: