Raporty: Kredyty mieszkaniowe i ceny transakcyjne nieruchomości w I kwartale 2014 r. w raporcie AMRON-SARFiN

FN 2014/04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

SYTUACJA NA RYNKU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Liczba i wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych Łączna liczba nowo udzielonych kredytów hipotecznych w pierwszych miesiącach 2014 roku wyniosła 41 942, co oznacza spadek o 7,65 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Pierwszy kwartał bieżącego roku był słabszy również w przypadku wartości nowo podpisanych umów z tytułu kredytów mieszkaniowych, która była niższa o 9,35 proc. w odniesieniu do wartości notowanych w ostatnim kwartale 2013 roku. Od stycznia do marca 2014 r. wartość nowo podpisanych umów o kredyt hipoteczny wyniosła 8,854 mld zł.

SYTUACJA NA RYNKU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Liczba i wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych Łączna liczba nowo udzielonych kredytów hipotecznych w pierwszych miesiącach 2014 roku wyniosła 41 942, co oznacza spadek o 7,65 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Pierwszy kwartał bieżącego roku był słabszy również w przypadku wartości nowo podpisanych umów z tytułu kredytów mieszkaniowych, która była niższa o 9,35 proc. w odniesieniu do wartości notowanych w ostatnim kwartale 2013 roku. Od stycznia do marca 2014 r. wartość nowo podpisanych umów o kredyt hipoteczny wyniosła 8,854 mld zł.

Okres kredytowania

W strukturze nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania wzrósł udział kredytów o krótszym okresie zapadalności, czyli tych udzielonych na okres do 15 lat (o 1,01 p.p.) oraz od 15 do 25 lat (o 0,50 p.p.). W badanym kwartale zarejestrowano natomiast spadek (o 1,51 p.p.) w najpopularniejszym segmencie kredytów o okresie zapadalności od 25 do 35 lat – stanowiły one ponad 62 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu

Początek bieżącego roku przyniósł wyraźne zmiany w strukturze nowo udzielonych kredytów. Udział kredytów o wysokości do 100 tys. zł spadł aż o 2,81 p.p., co dało wynik 18,38 proc. nowych kredytów mieszkaniowych. Banki częściej udzielały natomiast kredytów na kwotę mieszczącą się w przedziale od 100 do 400 tys. Najwyższy wzrost (1,36 p.p.) zanotowano w segmencie kredytów na kwotę od 200 do 300 tys. zł. Niezmiennie najczęściej udzielanymi kredytami były te na kwotę w przedziale od 100 do 200 tys. zł – ich udział w strukturze wyniósł w badanym kwartale 33,53 proc.

Struktura wskaźnika LtV

Udział kredytów o wskaźniku LtV o poziomie powyżej 80 proc. w portfelu nowych kredytów udzielonych w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 56,67 proc., co oznacza spadek o 4,62 p.p w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. Na zmiany struktury LtV ograniczony wpływ miała nowelizacja Rekomendacji S, ponieważ maksymalny wskaźnik, z jakim banki mogą udzielać kredytu hipotecznego wynosił 95 proc. W badanym kwartale banki udzieliły więcej kredytów o wskaźniku LtV mieszczącym się w przedziale od 30 do 50 proc. oraz od 50 do 80 proc. – odpowiednio o 1,54 p.p. i 3 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: