Raporty: Polska pozostaje liderem

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Globalny kryzys silnie odbił się na akcji kredytowej banków europejskich. W efekcie stopniowego ożywienia gospodarczego banki stają się bardziej otwarte na udzielanie finansowania, a tym samym poprawiły się ogólne nastroje na rynku kredytowym.

Steven Baxted
Partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce

Wiele banków nadal skupia się na naprawianiu swoich bilansów po znacznych stratach poniesionych na rynku kredytowym w okresie kryzysu. Priorytetem dla banków – zwłaszcza w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – jest poradzenie sobie z portfelem kredytów „problematycznych” – czy to w drodze sprzedaży, czy restrukturyzacji. Ponadto, od początku kryzysu finansowego pojawiły się alternatywne źródła finansowania, w tym od zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, funduszy typu private equity czy funduszy hedgingowych. Podmioty te weszły na rynek, wypełniając lukę pozostawioną przez banki i coraz częściej z nimi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: