Raporty: Raport AMRON-SARFiN – I kwartał 2013 r.

FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

WSTĘP - O RAPORCIE W piętnastej już edycji Raportu AMRON-SARFiN analizujemy zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych i zmiany cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2013 roku. Raport publikowany jest przez Związek Banków Polskich, a opracowany przez Centrum AMRON, w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFiN. Uwzględniając zgłaszane przez czytelników Raportu sugestie, wzbogaciliśmy tę edycję o nowe, jakże istotne parametry rynku hipotecznego - średnią marżę oraz średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Oczywiście, jesteśmy otwarci na Państwa oceny i propozycje w zakresie dalszego doskonalenia treści Raportu AMRON-SARFiN. Przypomnę tylko, że zainteresowanym oferujemy rozszerzoną (odpłatną) wersję Raportu - również w języku angielskim.

Ze względu na potwierdzoną w poprzednich edycjach Raportu sezonową cykliczność zjawisk zachodzących zarówno na rynku kredytów hipotecznych, jak i – co bardziej oczywiste – również w sferze inwestycji mieszkaniowych, analizujemy wyniki osiągnięte w I kwartale 2013 roku zarówno w odniesieniu do wyników z IV kwartału roku 2012, jak i do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku – I kwartału 2012 roku. Pomimo takiego zabiegu nie udało się nam wykrzesać optymizmu z wyników tych analiz. Możemy się tylko pocieszać, że wyniki minionego I kwartału 2013 roku okazały się lepsze niż wyniku I kwartału, ale roku…. 2009. Jednak z drugiej strony, w minionym kwartale raczej nikt nie oczekiwał jakiejkolwiek poprawy – czytaj: odwrócenia trendu spadkowego, trwającego nieprzerwanie od połowy 2011 roku. Zarówno liczba (41,6 tys.), jak i wartość (8,0 mld zł) nowo udzielonych kredytów w I ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: