Raporty: Raport AMRON-SARFiN – IV kwartał 2011 r.

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

WSTĘP - O RAPORCIE W tej edycji prezentujemy wyniki IV kwartału 2011 r. odniesione do wyników z kilku poprzednich kwartałów oraz porównujemy wyniki całego minionego roku 2011 do roku 2010 i lat poprzednich. Dla tych z Państwa, którzy zawodowo interesują się rynkiem kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowym, przygotowaliśmy wersję rozszerzoną, zawierającą bardziej szczegółowe informacje wzbogacone dodatkowymi analizami.

Centrum AMRON

WSTĘP - O RAPORCIE W tej edycji prezentujemy wyniki IV kwartału 2011 r. odniesione do wyników z kilku poprzednich kwartałów oraz porównujemy wyniki całego minionego roku 2011 do roku 2010 i lat poprzednich. Dla tych z Państwa, którzy zawodowo interesują się rynkiem kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowym, przygotowaliśmy wersję rozszerzoną, zawierającą bardziej szczegółowe informacje wzbogacone dodatkowymi analizami.

Ta wersja raportu dostępna jest odpłatnie. Zainteresowanych nią i innymi, bardziej szczegółowymi analizami, zapraszam na naszą stronę internetową www.amron.pl., dzie dostępne są również raporty o lokalnych rynkach nieruchomości, a mieszkańcy siedmiu największych aglomeracji mogą sprawdzić szacunkową wartość swojego mieszkania. Oferta raportów jest systematycznie rozszerzana i aktualizowana w cyklu kwartalnym.

W IV kwartale 2011 r. odnotowano spadek zarówno liczby i wartości udzielonych kredytów (odpowiednio o 13,02 proc. i 15,54 proc.). Mimo to wynik uzyskany w roku 2011 okazał się nieznacznie lepszy od wyniku roku poprzedniego. Jedynym wskaźnikiem akcji kredytowej, który osiągnął swoje maksimum w historii, okazała się średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego, która w roku 2011 wyniosła 208 482 zł. W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów złotowych (do poziomu 78,58 proc. łącznie w roku 2011), a w części walutowej portfela kontynuowany był proces przesuwania się zainteresowania z waluty szwajcarskiej na euro

Nieco inne tendencje można zaobserwować na rynku mieszkaniowym. W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. rozpoczęto budowę łącznie 162 200 mieszkań, czyli o 2,6 proc. więcej niż w roku 2010. Jednocześnie do użytkowania oddano łącznie 131 721 mieszkań, czyli o ponad 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań – łącznie w 2011 roku wydano ich 184 101 (o 5,24 proc. więcej niż w roku poprzednim).

W IV kwartale 2011 r. kontynuowany był spadkowy trend cen mieszkań. Do obniżki cen przyczynił się, z jednej strony, wzrost podaży nowych mieszkań obserwowany od połowy roku 2010, a z drugiej – osłabienie akcji kredytowej, przekł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: