Raporty: Rynek kredytów mieszkaniowych i ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych w trzecim kwartale 2012 r.

FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Rok 2012 przyniósł zasadnicze zmiany na rynku mieszkaniowym, na co wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja makroekonomiczna w Europie i spadające tempo wzrostu gospodarczego w kraju, a także procesy dostosowawcze związane z wprowadzeniem nowych regulacji i przepisów prawnych. Wskutek zaostrzenia polityki kredytowej spowodowanej regulacjami wprowadzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, obniżeniu uległa zdolność kredytowa Polaków, a do zaciągania długoterminowych zobowiązań zniechęcały również wysokie stopy procentowe i marże kredytowe. Koniec Programu "Rodzina na Swoim" stanowił z kolei czynnik krótkookresowo wzmacniający popyt na mieszkania.

Barbara Czyściecka,
Ilona Kargol
Dział Badań i Analiz
Rynku Nieruchomości
Centrum AMRON
e-mail: raport@amron.pl

Z drugiej strony, niejasne zapisy nowej Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także dodatkowe obowiązki, które nakłada ona na deweloperów i wywołany nimi wzrost kosztów realizacji projektów deweloperskich spowodowały, że deweloperzy, chcąc uniknąć dodatkowych kosztów i ryzyka, wprowadzili na rynek znaczną ilość mieszkań, wywołując tym samym silną presję podażową na spadek cen mieszkań lokali mieszkalnych. W rezultacie już od początku roku mieliśmy do czynienia zarówno z wyraźnym osłabieniem akcji kredytowej, jak i spadkami cen nieruchomości.

[alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: