Raporty: Rynek leasingu nieruchomości w 2008 roku

FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Rok 2008 to okres gwałtownych zmian na rynku nieruchomości. Spadek cen mieszkań oraz osłabienie polskiej waluty postawiło w trudnej sytuacji wielu kredytobiorców.

Rok 2008 to okres gwałtownych zmian na rynku nieruchomości. Spadek cen mieszkań oraz osłabienie polskiej waluty postawiło w trudnej sytuacji wielu kredytobiorców.

Małgorzata Okręglicka
Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Inwestycji 

Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Zaostrzenie polityki kredytowania hipotecznego przez banki znacznie ograniczyło możliwości pozyskania własnego budynku czy lokalu. Sprzyja to rozwojowi rynku wynajmu nieruchomości, na którym już zanotowano wzrosty czynszów i to nie tylko w największych aglomeracjach.

Leasing – dobry sposób na trudne czasy

Coraz lepiej prezentują się w takich okolicznościach inwestycje w nieruchomości przeznaczone pod wynajem. Ci, którzy mają dużą zdolność kredytową, mogą zainwestować w nowy lokal pod wynajem, zaciągając kredyt zabezpieczony choćby w formie hipoteki ustanowionej w księdze wieczystej już posiadanej nieruchomości. Gdy jednak w opinii banków nie legitymujemy się zdolnością kredytową lub jest ona zbyt mała, by bank pożyczył pieniądze na sfinansowanie zakupu, warto zastanowić się nad skorzystaniem z leasingu, w tym czasami z leasingu zwrotnego.

Potencjał ukryty w leasingu powinni dostrzec także przedsiębiorcy mający problemy z bieżącą płynnością finansową. Osłabiająca się koniunktura gospodarcza może wygenerować zapotrzebowanie na dodatkowe środki obrotowe, choćby na pokrycie wydłużającego się okresu spłaty zobowiązań. Również rozpoczęte już inwestycje mogą wymagać poszukiwania środków poza coraz bardziej niedostępnym sektorem bankowym. Korzystnym rozwiązaniem może stać się dla nich właśnie leasing zwrotny nieruchomości.

Każdy podmiot gospodarczy (bez względu na formę prawną prowadzonej działalności), posiadający nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym oraz w dobrym stanie technicznym, może skorzystać z leasingu zwrotnego. Transakcje tego typu polegają na tym, że przedsiębiorca sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje lub kapitał obrotowy, gdyż firmy leasingowe nie kontrolują wydatkowania pozyskanych w ten sposób przez klienta pieniędzy. Ta sama nieruchomość staje się następnie przedmiotem leasingu, a były właściciel nadal dysponuje nieruchomością jak własną, pozyskując jednocześnie kapitał, który jest niezbędny do dalszej działalności. Leasing zwrotny jest instrumentem optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem. Transakcje takie pozwalają uwolnić środki zamrożone w nieruchomościach, jak również zmienić strukturę finansowania majątku oraz prowadzonej działalności, a pośrednio „uporządkować” bilans firmy. Ponadto leasing pozwala na efektywne zarządzanie stopą podatkową, daje możliwość rozłożenia obciążeń podatkowych w dłuższym terminie. W przypadku leasingu nieruchomości można dwukrotnie przyspieszyć amortyzację. Z kolei każdą ratę leasingową – w przypadku leasingu operacyjnego – firma może wliczyć w koszt uzyskania przychodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania.

Wyniki rynku leasingu nieruchomości w 2008 r.

W 2008 r. mieliśmy do czynienia z kolejnym rekordem w zakresie leasingu nieruchomości. Na rynku zawarto transakcje na łączną kwotę 3,27 mld złotych, a zatem o 6,5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wprawdzie widoczne jest osłabienie tempa wzrostu, jednak w obliczu zawirowań na rynkach finansowych i pośrednio na rynku nieruchomości, wynik taki napawa optymizmem (wykres 1).

W ostatnich trzech latach widoczna jest pewna stabilizacja w udziale leasingu nieruchomości w ogólnym rynku leasingu na poziomie ok. 10 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: