Raporty: Rynek mieszkaniowy w Krakowie Wiosna 2013

FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

LUDNOŚĆ Obszar Krakowa i sąsiadujących powiatów zamieszkuje prawie 1,5 mln osób. Mieszkańcy Krakowa stanowią 52 proc. ludności całej aglomeracji. Poza stolicą małopolski najliczniejszy jest powiat krakowski, w którym mieszka 18 proc. ludności aglomeracji. W trzech kwartałach 2012 r. odnotowano w nim najwyższy przyrost liczby ludności - o 2,1 tys. Wzrosła również liczba mieszkańców powiatu wielickiego - o 1,1 tys. Spadek liczby ludności zaobserwowano w powiecie miechowskim oraz proszowickim

LUDNOŚĆ Obszar Krakowa i sąsiadujących powiatów zamieszkuje prawie 1,5 mln osób. Mieszkańcy Krakowa stanowią 52 proc. ludności całej aglomeracji. Poza stolicą małopolski najliczniejszy jest powiat krakowski, w którym mieszka 18 proc. ludności aglomeracji. W trzech kwartałach 2012 r. odnotowano w nim najwyższy przyrost liczby ludności - o 2,1 tys. Wzrosła również liczba mieszkańców powiatu wielickiego - o 1,1 tys. Spadek liczby ludności zaobserwowano w powiecie miechowskim oraz proszowickim

Prognoza przyrostu liczby ludności w aglomeracji krakowskiej na tle Polski jest korzystna. W perspektywie 5 lat przewidywany jest wzrost liczby ludności Krakowa i okolicznych powiatów o ok. 1,7 proc. Zmniejszeniu ulegnie liczba osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczebności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: