Raporty: Rynek mieszkaniowy w Polsce w III kwartale 2016 r.

FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Trzeci kwartał 2016 r. przyniósł, zgodnie z oczekiwaniami, niewielki spadek sprzedaży mieszkań (o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), liczonej łącznie dla sześciu miast o największej skali rynku (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź).

Trzeci kwartał 2016 r. przyniósł, zgodnie z oczekiwaniami, niewielki spadek sprzedaży mieszkań (o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), liczonej łącznie dla sześciu miast o największej skali rynku (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź).

Nieco gorsze wyniki sprzedaży można wiązać ze znacznym spadkiem liczby wniosków o dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych złożonych w tym okresie do BGK. Bardziej wyraźny był natomiast spadek liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Po rekordowych 17,7 tys. nowych lokali wprowadzonych w II kwartale, deweloperzy zwolnili tempo i zbliżyli się do wyników z początku roku. W III kwartale do oferty trafiło o 20 proc. mniej mieszkań niż kwartał wcześniej. Liczba lokali sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży w okresie od lipca do września była niemal identyczna i przekroczyła 14,1 tys. jednostek.

Pod koniec kwartału rząd uchwalił – w ogłoszonej w czerwcu formie – Narodowy Program Mieszkaniowy. Najbliższe miesiące powinny przynieść pierwsze projekty ustaw konkretyzujące zamierzenia rządu opisane w programie. Natomiast symbolicznym wydarzeniem w rozwoju polskiego rynku najmu były dwie bezprecedensowe transakcje z udziałem zagranicznych inwestorów instytucjonalnych: Catella Real Estate AG i Bouwfonds IM, obejmujące zakupy portfelowe, dokonane przez podmioty specjalizujące się w długoterminowych inwestycjach w mieszkania na wynajem.

Sygnały o wolniejszym niż prognozowano tempie wzrostu gospodarczego, którego główną przyczyną było wyhamowanie nowych inwestycji w sektorze publicznym, związane ze zmniejszonym napływem funduszy unijnych wydają się na razie nie wpływać istotnie na sektor mieszkaniowy, choć mogą, w połączeniu z wyczerpywaniem się środków na dopłaty w ramach MdM, zaowocować w niedługim czasie pewnym wyhamowaniem popytu.

PODAŻ I CENY

W III kwartale 2016 r., zgodnie z wynikami monitoringu REAS, w sześciu aglomeracjach o największej skali obrotów wprowadzono ponad 14,1 tys. mieszkań. Łącznie w czterech minionych kwartałach (od II kw. 2015 r. do III kw. 2016 r.) w sprzedaży na tych rynkach pojawiło blisko 57 tys. nowych lokali.

Oferta na koniec kwartału praktycznie nie uległa zmianie, pozostając na poziomie 51 tys. W poszczególnych miastach zmiany liczby lokali w ofercie również były niewielkie: w Poznaniu wzrosła o 10 proc., w Krakowie o 4 proc., a w Warszawie, Trójmieście i Łodzi utrzymała się na tym samym poziomie. Natomiast we Wrocławiu zmalała o 8 proc., czyli o blisko 700 mieszkań – co w liczbach bezwzględnych było największą zmianą.

Spojrzenie na indeks zmiany cen dla wszystkich miast, uwzględniający różnice w liczbie lokali na poszczególnych rynkach, ukazuje wzrost przeciętnych cen lokali wprowadzanych do sprzedaży. Może to mieć związek z mniejszym udziałem mieszkań spełniających limity cenowe MdM w puli nowych lokali. Po II kwartale, w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: