Rating “A” dla PZU

Finanse i gospodarka

5 marca agencja ratingowa S&P potwierdziła pozycję ratingową PZU na poziomie "A" z perspektywą stabilną (outlook stable). Oznacza to, że PZU znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa nakładane przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i Komisję Nadzoru Finansowego.

5 marca agencja ratingowa S&P potwierdziła pozycję ratingową PZU na poziomie "A" z perspektywą stabilną (outlook stable). Oznacza to, że PZU znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa nakładane przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i Komisję Nadzoru Finansowego.

Agencja S&P poinformowała o pomyślnym przejściu przez PZU testów stresu zgodnie z nowymi kryteriami oceny dla firm ubezpieczeniowych i tym samym zdjęła PZU z listy Credit Watch. Rating siły finansowej oraz rating wiarygodności kredytowej na poziomie "A" nadany PZU i PZU Życie 16 lipca 2009 r. jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju. Jest to najwyższy rating S&P, jaki może otrzymać spółka w Polsce.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: