Rating Agentów emisji obligacji polskich za rok 2011 (2011 Bookrunners league table).

Finanse i gospodarka

Agencja Informacyjna Cbonds przygotowała tabelę ratingu Agentów emisji obligacji polskich za rok 2011 (2011 Bookrunners league table).

Agencja Informacyjna Cbonds przygotowała tabelę ratingu Agentów emisji obligacji polskich za rok 2011 (2011 Bookrunners league table).

Rating jest obliczony na podstawie łącznej kwoty emisji rynkowych jak również emisji, których dane zostały opublikowane, rozmieszczonych przez bank inwestycyjny albo dom maklerski w roku 2011 z wyjątkiem własnych emisji banków. W przypadku kiedy udział w rozmieszczeniu bierze kilka banków inwestycyjnych albo domów maklerskich, kwota udziału każdego z organizatorów jest obliczana proporcjonalnie do ilości organizatorów.

Dla rynku dłużnego rok 2011 charakteryzował się szybkim tempem wzrostu: w porównaniu do 2010 roku łączna wartość emisji wzrosła o 86% i osiąga 40 040 mln. zł. W ubiegłym roku na runku Catalyst zadebiutowało ponad 56 emitentów. Po dwóch latach funkcjonowania, Catalyst uplasował się na drugim miejscu pod względem liczby papierów notowanych wśród rynków obligacji naszego regionu (wg danych FESE 11/2011). W listopadzie na rynek Catalyst wprowadzone zostały obligacje PKO Finance - pierwsze notowane w obcej walucie. Na koniec roku 2011 na Catalyst notowanych jest ponad 200 serii papierów dłużnych wyemitowanych przez około 100 podmiotów. Wobec dynamicznego rozwoju zarówno giełdowego rynku obligacji jak i rynku skarbowych papierów dłużnych prowadzonego przez spółkę zależną Bond Spot, GPW uruchomiła w lutym 2011 pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index).

W wyniku liczenia danych, pierwsze miejsce w rankingu zajmuje firma Copernicus Securities S.A., która umieściła 42 obligacji dla 15 emitentów o łącznej wartości 1080 mln zł.

Drugie miejsce zajmuje Noble Securities S.A., która umieściła 8 emisji o wartości 726 milionów złotych.

Trzecie miejsce zajął Dom Maklerski Banku BPS z 19 emisjami o łącznej wartości 333 milionów złotych.

W rankingu wzięło udział 14 organizacji.

Wyniki ratingu

Źródło: Cbonds Poland

Udostępnij artykuł: