Rating z potrójnym „E”

Finanse i gospodarka

Europejska organizacja instytutów bankowych EBTN opracuje nowy standard wymaganych kwalifikacji w sektorze usług finansowych, które uzyskają rating "Triple E". Projekt uzyskał właśnie dofinansowanie w wysokości Euro 495 794 z Programu Life Long Learning Komisji Europejskiej. Wygrał jako jeden z 38 zaakceptowanych projektów spośród 297 konkurencyjnych aplikacji. Warszawski Instytut Bankowości będzie pełnił rolę Koordynatora Merytorycznego Projektu.

Europejska organizacja instytutów bankowych EBTN opracuje nowy standard wymaganych kwalifikacji w sektorze usług finansowych, które uzyskają rating "Triple E". Projekt uzyskał właśnie dofinansowanie w wysokości Euro 495 794 z Programu Life Long Learning Komisji Europejskiej. Wygrał jako jeden z 38 zaakceptowanych projektów spośród 297 konkurencyjnych aplikacji. Warszawski Instytut Bankowości będzie pełnił rolę Koordynatora Merytorycznego Projektu.

Potrójne "E" pochodzi od trzech najważniejszych rekomendacji wyznaczających obecnie jakość kwalifikacji w Europie: EQF, ECVET i EQVET. "Wdrożenie tych rozwiązań, przygotowywane aktualnie z dużym rozmachem  w Polsce, oznacza stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu zdobywania, potwierdzania i stałego rozwijania kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Chcemy, aby sektor usług finansowych był liderem tych przemian i mógł pokazać jakość kwalifikacji swojej kadry," przekonuje Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes WIB.

Projekt startuje w październiku br. W projekcie weźmie udział 21 organizacji z 18 krajów. Do współpracy zaproszone zostanie szerokie grono interesariuszy sektorowych, w tym banki i instytucje finansowe. Nowy standard wymaganych kwalifikacji zawodowych w usługach finansowych zostanie wypracowany wspólnie z sektorem.  Będzie transparentny, elastyczny i efektywny. Wygeneruje nową jakość płynącą z konsensusu rynkowego i skali stosowania. Da nowy, ważny impuls do konkurencyjności sektora i indywidualnych organizacji, której mierzalną walutą są transparentne, potwierdzone i stale aktualizowane kwalifikacje.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł: