Razem możemy więcej

Bankowość

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W najbliższy czwartek, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Powstał on, aby uhonorować wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pracując na rzecz innych.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W najbliższy czwartek, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Powstał on, aby uhonorować wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pracując na rzecz innych.

Z tej okazji Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy prezentuje wyniki najnowszej edycji badania, przeprowadzonego wśród pracowników banku angażujących się w wolontariat.

Prace wolontariackie są w Polsce coraz bardziej popularne, istotną rolę w procesie budowania większego zaangażowania społecznego mogą też odegrać firmy wspierając swoich pracowników w działalności prospołecznej. Z tegorocznego badania1 Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że po otrzymaniu od pracodawcy wsparcia, pracownicy chętniej angażują się w działania na rzecz innych.  Wyniki badania ujawniły, że dla 74% ankietowanych wolontariat pracowniczy w Citi Handlowy był pierwszym zetknięciem się z tego typu pracą. Respondenci zapytani o niepokoje związane z udziałem w projektach społecznych najczęściej wskazywali obawę, że prace związane z takim projektem mogą okazać się na tyle czasochłonne, że ucierpią na tym ich obowiązki służbowe (33% odpowiedzi) oraz zmniejszy się ilość czasu dla bliskich (32%).

kaczmar.krzysztof.02.250x166Ponieważ to właśnie obawy związane z czasochłonnością wolontariatu są najczęściej wskazywanym przez respondentów wyzwaniem, bardzo istotna jest dla nich między innymi możliwość uzyskania od pracodawcy dodatkowego dnia wolnego w roku z przeznaczeniem na pracę społeczną - ten oferowany przez Citi Handlowy element wsparcia wolontariuszy ceni sobie aż 77% ankietowanych - komentuje Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Powody zaangażowania społecznego są przede wszystkim czynniki emocjonalne, dla 73% badanych powodem udziału w projektach wolontariackich była chęć pomagania innym i robienia czegoś pożytecznego. 45% z nich wskazało na poczucie satysfakcji, a 40% odpowiedziało, że lubi czuć się potrzebnym. Dobry przykład dają także inni - 29% badanych postanowiło zaangażować się w wolontariat ze względu na to, że ich bliscy lub znajomi też są wolontariuszami.

To właśnie możliwość przebywania z inni ludźmi jest motywacją do działania - 93% badanych wolontariuszy preferuje pracę w grupie. Wśród głównych korzyści prac wolontariackich 70% badanych wskazuje możliwość poznawania ludzi ze środowisk, którym udzielają pomocy. 62% respondentów uważa, że uczestnictwo w tego typu akcjach wzmacnia umiejętności osobiste i społeczne, a 56% za zaletę uważa także możliwość integracji z współpracownikami.

Optymizmem napawa fakt, że kiedy pracownicy już raz zetkną się z wolontariatem z chęcią angażują się potem w tego typu działania. Niemal trzech na czterech respondentów przyznało, że na rzecz innych pracują regularnie, z czego 60% deklaruje, że robi to często - podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu rekordziści wskazali, że udzielają się w ramach wolontariatu nawet kilkanaście razy w roku.

Dorota Szostek - Rustecka
Dyrektor Biura Prasowego
Citi Handlowy

(1) Badanie ankietowe uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2013 r. Celem badania było zgromadzenie danych potrzebnych do efektywnego rozwijania Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy.  Większość odpowiedzi nie sumuje się do 100% ponieważ przy większości pytań ankietowani byli proszeni o wybór do trzech najbardziej odpowiadającym im odpowiedzi.

Udostępnij artykuł: