Raźny Andrzej

R

Andrzej Raźny - naczelnik wydziału GBW S.A. w Poznaniu, zaangażowany w prace ZBP z ARiMR, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z budową systemu pomocy krajowej dla grup docelowych.ead

Andrzej Raźny - naczelnik wydziału GBW S.A. w Poznaniu, zaangażowany w prace ZBP z ARiMR, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z budową systemu pomocy krajowej dla grup docelowych.ead

 

Udostępnij artykuł: