Recepta na karierę.

Finanse i gospodarka

Znajdź w sobie pasję, planuj, praktykuj i zbieraj doświadczenie.

Liczba osób z dyplomem wyższej uczelni bez zatrudnienia wciąż rośnie. W I kwartale br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 266,6 tys. bezrobotnych po studiach.
To o 13,1% więcej niż w ubiegłym roku. Co gorsza, młodzi ludzie planując własną ścieżkę edukacyjną i karierę zawodową w niewielkim stopniu biorą pod uwagę oczekiwania rynku pracy.

Turystyka i rekreacja, socjologia, pedagogika, administracja, zarządzanie i marketing oraz prawo to kierunki studiów z największym odsetkiem absolwentów nieaktywnych zawodowo. Pomimo to chętnych do ich studiowania wciąż nie brakuje. Problemów ze znalezieniem pracy nie mają natomiast absolwenci kierunków inżynieryjno-technicznych, medycznych, produkcji i przetwórstwa oraz specjaliści z branży IT.

Zawodowa e-rewolucja

Sprzedaż przez Internet jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi handlu, który w znaczny sposób wspiera kanał sprzedaży stacjonarnej. Nie dziwi zatem fakt, że w rankingu 10 najlepszych zawodów 2013 „Forbes” najbardziej pożądanym zawodem tego roku jest e-commerce manager. Specjalista ds. e-marketingu plasuje się na drugim miejscu, a pierwszą trójkę zamyka programista. Taki stan  rzeczy jest między innymi wynikiem rozwoju innowacyjności, postępu technologicznego, a co za tym idzie zmieniających się realiów rynku. Warto uwzględnić te przesłanki podczas planowania własnej kariery zawodowej – doradzała Magdalena Furs (Adecco Poland), podczas czwartkowych warsztatów „Uczelnia dobrych praktyk”.

Studia z pasją czy z przypadku?

Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Od niej zależy w dużej mierze przyszłość na gruncie zawodowym, dlatego najeży ją starannie przemyśleć. Przy wyborze kierunków studiów warto kierować się swoimi predyspozycjami i pasjami, które pozwolą z przyjemnością zdobywać i rozwijać wiedzę w obszarze własnych zainteresowań. Należy wziąć także pod uwagę perspektywy i sytuację na rynku pracy. Podjęta w ten sposób decyzja edukacyjna powinna absolwentowi stworzyć w przyszłości realną szansę na znalezienie atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy. Dokonując wyboru kierunku studiów nie warto natomiast kierować się modą ani ambicjami rodziców. Presja otoczenia również nie jest dobrym doradcą w tym zakresie. Te i inne aspekty związane z planowaniem ścieżki kariery zawodowej omówili podczas warsztatów „Uczelnia dobrych praktyk” Marcin Ostrowski (Adecco Poland) oraz Grażyna Drażba-Derdej (Uczelnia Łazarskiego).

Im wcześniej, tym lepiej

Staże i praktyki, wolontariat, działalność w organizacjach studenckich i społecznych to tylko niektóre możliwości, które studenci mogą wykorzystać w celu zdobywania nowych umiejętności i rozwijania własnych kwalifikacji. Tego typu aktywność podczas studiów jest doskonałą okazją do pogłębiania wiedzy, rozwijania kompetencji, współpracy z innymi i osiągania zamierzonych celów. Dodatkowo zdobyte umiejętności są niezwykle przydatne z punktu widzenia poszukiwania pracy i stanowić mogą konkurencję dla pozostałych uczestników rynku pracy. Praca i wszelkie formy aktywności studentów są bardzo cenione przez pracodawców, gdyż świadczą o aktywności kandydata do pracy, o jego zaangażowaniu i otwartej postawie. Bardzo często sukces zawodowy determinuje to, jak silna jest motywacja i zaangażowanie do przekucia nauki i zdobytej wiedzy na realia rynku pracy. Jedno jest pewne – im wcześniej młody człowiek spróbuje swoich sił na rynku pracy i zdobędzie doświadczenie, tym większą zyska szansę na powodzenie zawodowe. Wartość podejmowania różnego rodzaju aktywności podczas studiów zgodnie podkreślali przedstawiciele największych polskich instytucji finansowych, Jacek Majcherek (NBP) oraz Zuzanna Rapkiewicz-Stępień i Łukasz Trzeszczkowski (Grupa PZU).

W świat z nową wiedzą

Wyżej opisane zagadnienia były w szerokim zakresie omawiane podczas pierwszych warsztatów kariery „Uczelnia dobrych praktyk”, które w miniony czwartek odbyły
się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W warsztatach wzięło udział około
230 uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów. Wszyscy pod okiem specjalistów wykonali test kompetencji zawodowych, a chętni dodatkowo uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z doradcami personalnymi, zawodowymi i edukacyjnymi.

Źródło: mbba – komunikacja w biznesie

Udostępnij artykuł: