Redaktor Naczelny: Bancassurance w nowej odsłonie

BANK 2018/10

Obowiązująca od tego miesiąca dyrektywa IDD, dotycząca zasad dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, może być zbawieniem dla klientów i ogromnym kłopotem dla ubezpieczycieli. Z jednej strony zrównuje prawa klientów kupujących polisy w dowolnym kanale dystrybucji do rzetelnej i pełnej informacji o „kruczkach prawnych”. Z drugiej – kładzie nacisk na rolę doradcy sprzedażowego, który musi informować o prawdziwych kosztach polisy i jej wszelkich prawnych (czytaj finansowych) ograniczeniach. Co ważne, do niedawna kupno polisy na życie dawało wielu klientom złudne przekonanie, że po ich śmierci z przyczyn naturalnych, wynikających z przewlekłych chorób, pieniądze zyskają ich spadkobiercy. Tymczasem były to polisy z kategorii NNW, czyli że brak ankiet medycznych nic nie dawał klientom TU, a nawet był dla prawników ubezpieczycieli argumentem na to, aby nie płacić całego odszkodowania na wypadek śmierci. TU raczej się przy tym nie chwaliły, że w przypadku typowej śmierci z powodu chorób rodzina ma prawo do 0,5% wartości odszkodowania zapisanego w polisie na życie typu NNW.

Stanisław Brzeg-Wieluński
Redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”

Przed bancassurance stoi ogromne wyzwanie przekonania coraz zamożniejszych Polaków do nabywania polis innych aniżeli komunikacyjne AC/OC. Konsumenci coraz bardziej doceniają dodatkowe produkty bancassurance do karty lub lokaty, w postaci ubezpieczeń turystycznych, assistance itp. Problem polega na konieczności przeszkolenia tysięcy sprzedawców, aby ograniczyć zasięg missellingu. Tego wymaga nie tylko dyrektywa IDD, ale jest to wręcz niezbędne do tego, aby uzyskać nowego typu relacje pomiędzy klientem banków i ubezpieczycielami. Może w tym pomóc rozwój nowych cyfrowych kanałów sprzedażowych oraz stała ewolucja kompetencji doradców bankowych, którzy dla typowych Kowalskich stają się coraz częściej przewodnikami po skomplikowanym świecie polis, akcji, kredytów i lokat. Banki zyskują dzięki temu nowe możliwoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: