Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego 2011: Pasja tworzenia

EDS 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

Już Napoleon odkrył, że do wygrania każdej batalii obok najgenialniejszego planu, umiejętności dowodzenia, zmysłu do ludzi i wiernej armii potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy!

Już Napoleon odkrył, że do wygrania każdej batalii obok najgenialniejszego planu, umiejętności dowodzenia, zmysłu do ludzi i wiernej armii potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy!

Redaktor Naczelny
Maciej Małek

Zasada owa pozostaje co do swej istoty niezmienna i ma zastosowanie także do dziedzin mniej zmilitaryzowanych. Jesteśmy jako samorządy w takiej sytuacji, że dyskontowanie dotychczasowych dokonań i dalszy harmonijny rozwój wymagają nowego podejścia do kwestii finansowania inwestycji, ale nie tylko.

Podstawę stanowić musi budżet zrównoważony, gdy idzie o bilans dochodów i wydatków. Jasno dowodzi tego otwierający to wydanie EDS-u artykuł autorstwa pani profesor Elżbiety Chojny-Duch, której wielorakie doświadczenia: uniwersytecka wiedza poparta praktyczną ekspertyzą, przez lata gromadzoną w resorcie finansów, po Radę Polityki Pieniężnej, pozwalają formułować wnioski tyleż oczywiste, co trudne w realizacji statutowych powinności JST. O tym, że jest to możliwe, więcej, że tak się dzieje, dzięki unijnemu wsparciu dowodnie przekona nas rozmowa, jaką miałem sposobność przeprowadzić z minister rozwoju regionalnego - panią Elżbietą Bieńkowską. To, że jesteśmy liderem w rankingu zagospodarowania funduszy europejskich, stanowi najlepsze potwierdzenie tezy zawartej w tytule publikacji. Od siebie dodajmy, że nie bez znaczenia dla rezultatów koordynowania realizacji unijnych programów, są wieloletnie dokonania naszej rozmówczyni w samorządzie właśnie. Jako się rzekło fundament sukcesu stanowi budżet. Nie jedyny przecież! Dobre instrumentarium prawne w budowaniu relacji zewnętrznych, o czym pisze Piotr Didenkow, procesowe zarządzanie projektami - co zajmująco przybliża dr Zbigniew Wierzbicki, to tylko niektóre z opisanych w numerze czynników sukcesu. Wszystkie rozwiązania, które proponujemy, nie są w istocie nowe. Idzie raczej o to, by pełniej niż dotąd upowszechniać ich szerokie zastosowanie. Rzecz prosta jako istotne uzupełnienie i wsparcie budżetu. Nie zapominajmy przy tym, że banki jako instytucje zaufania publicznego, doświadczone we wdrażaniu nowoczesnych instrumentów finansowych gotowe są służyć nam pomocą. Warunkiem jest przejrzysta gospodarka finansowa i plany, do których potrafimy przekonać partnerów i lokalne społeczności. Odnowiony niedawno demokratyczny mandat tylko to ułatwi. Zapraszając do lektury, przypominam o stałych pozycjach, które, jak w przypadku opracowania autorki Europejskiej Grupy Doradczej mogą stanowić ważną inspirację dla tych spośród Państwa, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową przygodę w samorządzie. Właśnie, przygodę! Bowiem bez pasji codziennego tworzenia trudno podejmować wyzwania w skomplikowanych realiach współczesności Wszak wyższa cena energii postawi, obok wzrostu VAT, nowe wyzwania nam wszystkim.

 

Udostępnij artykuł: