Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (kwiecień – czerwiec 2012): Z myślą o przyszłosci…

EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Gala 20-lecia, którą zapowiadamy na okładce, to tyleż naturalna okazja do podsumowań i podziękowań, co wytyczania perspektywy rozwoju na bliższy i dalszy czas.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

O tym w rocznicowej rozmowie z Teresą Hildebrand-Wrzesień, prezes zarządu naszego wydawcy – Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz w eseju członka zarządu, dyrektora zarządzającego Waldemara Zbytka. Polecamy również Państwa uwadze raport na temat stanu i perspektyw PPP w Polsce pióra nie lada ekspertów – dr Ireny Herbst i Przemysława Zaremby, na co dzień zaangażowanych w projekt Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. O tym również Wiesław Sędzicki – uwaga nowy autor – i niżej podpisany. E-gospodarka i e-administracja, zaklinanie rzeczywistości, potencjał rozwoju czy kolejna niewykorzystana szansa.

Za wcześnie na ostateczne oceny, ale coś jest na rzeczy. Stałe pozycje Europejskiej Grupy Doradczej i Zbigniewa R. Wierzbickiego to praktyczny przewodnik dla samorządowych włodarzy, podobnie jak tekst Anny Kucharczyk dedykowany wdrażaniu innowacji za unij ne pieniądze czy rozważania Urszuli Kruszewskiej, jak radzić sobie z niechcianymi prezentami na gruncie prawa. Nic tak nie przekonuje, jak konkretny przykład – w Karczewie udowadniają, że jednak można. Problemów nie brakuje, ale dobrze, kiedy zainteresowane środowiska wspólnie poszukują możliwych rozwiązań. O tym w relacji z VI Forum Bankowo-Samorządowego i Katowickiej Konferencji Zarządzanie Miastem 2012. Ta ostatnia data kojarzy się nieodparcie z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. O tym jak samorządy przygotowały się do tej imprezy, pisaliśmy w poprzednim numerze. Za parę dni dowiemy się, na ile życie potwierdzi przyjętą hierarchię celów. Ze swej strony podczas gali jubileuszowej będziemy dyskutowali, na ile to wydarzenie stanowić będzie trwały impuls rozwoju, ale o tym przeczytacie Państwo w kolejnym wydaniu kwartalnika. Nasze 5-lecie to w zestawieniu z dokonaniami 20-lecia „Miesięcznika Finansowego BANK” czy 10-lecia miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” niewiele, ale gdy przypomnieć, co legło u podstaw pomysłu pierwszej redaktor naczelnej „Europejskiego Doradcy Samorządowego” – Agnieszki Krawczyk, okaże się, że wraz z polskimi samorządami przebyliśmy długą drogę od aplikowania (zrazu nieśmiałego i nie zawsze skutecznego) o środki unij ne, po kierowanie dużymi projektami infrastrukturalnymi i organizację ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST.

Mamy nadzieję, że kolejne lata oznaczać będą krzepnięcie pisma, wraz z polskimi samorządami, którym chcemy – tak jak dotąd – służyć skuteczną radą i pomocą we wszystkich sprawach wpływających na jakość życia w małych ojczyznach…

 

Udostępnij artykuł: