Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (lipiec – wrzesień 2011): Trafność wyboru

EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Nie, nie drodzy czytelnicy. Nie włączamy się, co mógłby sugerować tytuł, w kampanię wyborczą. Nawiązujemy raczej do wyborów, coraz trudniejszych, których przychodzi dokonywać samorządowcom w codziennej pracy.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Inwestycje z udziałem środków unijnych, zadania statutowe w obszarze oświaty, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, wymieniać można by długo, stanowią nie lada wyzwanie.

Dzień wczorajszy to nie tylko powód do dumy, ale inspiracja do dbałości o teraźniejszość i przyszłość. Wiedzą o tym w Węgrowie, Radzyminie, w tysiącach małych ojczyzn. W tych, gdzie dostęp do oświaty stanowi wyzwanie, ale i barierę. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi coraz częściej i coraz skuteczniej udaje się przełamywać niemożność, a nauka angielskiego podnosi szanse awansu poprzez edukację. Staramy się być przydatni w sprawach małych i dużych. W tych, z którymi zmagają się mieszkańcy, ale i administracja. Regulacje prawne sprawiają, że prosta z pozoru droga do rozwiązania problemu przypomina niekiedy drogę przez labirynt. Drogi, te wojewódzkie, krajowe, ale i gminne to wyzwanie samo w sobie. Proces inwestycyjny, ograniczenia wydatkowe i potrzeba konsolidacji finansów publicznych każą poszukiwać nowych formuł współdziałania sektora publicznego i prywatnego, bowiem PPP to nadal bardziej potencjał niż wykorzystana szansa, o czym w tekstach Przemysława Zaręby i Anny Kucharczyk relacjonującej konferencję dedykowaną tej problematyce, a zorganizowanej z inspiracji marszałka świętokrzyskiego. Działalność samorządów ma swój wymiar lokalny, w najlepszym znaczeniu tego słowa, ale i europejski.

Materiał Bogdana Sadeckiego, stanowiący próbę podsumowania dorobku Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jaki odbył się w Katowicach, stanowi tego widomy dowód. Podobnie jak zainicjowana przez eurodeputowanego Jana Kozłowskiego, wcześniej marszałka województwa pomorskiego, konferencja na temat europejskich instrumentów aktywizacji zawodowej. W numerze prezentacja oferty naszych partnerów wspierających trzecią już edycję cyklu konferencji dla JST. Filozofię i mapę drogową projektu opisuje członek zarządu, dyrektor zarządzający Centrum Prawa Bankowego i Informacji Waldemar Zbytek. Nowa jakość stanowi rozszerzenie zakresu prezentacji o edukację ekonomiczną we wszystkich wymiarach. Jesteśmy przekonani, że ten wybór okaże się trafny. Numer uzupełniają stałe pozycje, z których szczególnej uwadze polecamy – w dziale nowoczesny samorząd – nowe rozwiązania – regulacyjne i techniczne z zakresu e-administracji. To nowa jakość w administracji publicznej i wyzwanie dla nas wszystkich.

 

Udostępnij artykuł: