Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (lipiec-wrzesień 2012): Problemów wiecej…

EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Kiedy czytacie Państwo te słowa, jesteśmy już najpewniej po spotkaniach w Poznaniu i Gdańsku, a to niechybny znak, że ruszyliśmy w kolejny Tour po Polsce mający na celu wspólne poszukiwanie rozwiązań służących efektywnej realizacji statutowych zadań samorządów wszystkich szczebli, jednostek podległych oraz organizacji i instytucji pracujących na co dzień na rzecz samorządu, tym samym na rzecz nas wszystkich.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Wielu w tym momencie spyta, o czym mowa, skoro zadań przybywa, zaś środków fi nansowych wręcz przeciwnie. Również tej kwestii poświęcamy uwagę na łamach, że wymienię tylko teksty autorstwa Zbigniewa Wierzbickiego, Macieja Mekińskiego i niżej podpisanego. Wróćmy jednak do projektu stanowiącego kontynuację i rozwinięcie naszych spotkań w latach ubiegłych. Zmiana tytułu cyklu konferencji wojewódzkich dla JST to nie zmiana dekoracji, lecz wynik głębszych przemyśleń i wspólnych rozmów, jak w trakcie tegorocznego Forum Bankowo-Samorządowego.

Pogorszenie warunków działania, myślę zwłaszcza o dostępie do środków na realizację projektów wymaga nowego podejścia do zarządzania nimi – już na etapie studium wykonalności czy wyboru formuły realizacji. PPP to nadal bardziej postulat niż wykorzystana szansa. Jak to robią gdzie indziej, przeczytacie Państwo m.in. w tekście pióra Ireny Herbst. W ramach merytorycznego podsumowania obchodów 20-lecia Wydawcy i naszego starszego brata MF BANK, obszerna relacja Andrzeja Lazarowicza, a w jej ramach reasumpcja debaty, jaką miałem przyjemność prowadzić. Euro 2012 minęło, lecz wszystko to, czego w ramach przygotowań dopracowały się samorządy, będzie nam służyło przez długie lata.

I to nie tylko w metropoliach! Obok tego stałe pozycje, w tej liczbie dotyczące problematyki ubezpieczeń, bowiem zarządzanie majątkiem komunalnym wymaga starannej pieczy, również w aspekcie likwidacji strat i szkód ograniczających jego wartość bądź funkcje użytkowe. Nie tylko w warunkach klęsk żywiołowych, coraz częściej – jak przekonuje niekwestionowany ekspert w dziedzinie ubezpieczeń – dr Ewa Wierzbicka – nawiedzających Polskę. Skoro o użyteczności mowa, mamy nadzieję, że nasze propozycje, zwłaszcza za sprawą partnerów projektu – tych stałych i wypróbowanych jak banki spółdzielcze reprezentowane na poziomie zrzeszeń, ale przecież stale obecne w małych ojczyznach – oraz nowo pozyskanych, w tej liczbie Oracle, smsCentral czy Mennica Polska, okażą się pomocne w codziennej niełatwej pracy na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Zgodnie z naszą linią programową prezentujemy także rozwiązania z zakresu fi nansów, organizacji i technologii, które już sprawdziły się, o czym Anna Kucharczyk w innych europejskich krajach. Życząc interesującej i mamy nadzieję inspirującej lektury, czekamy na Państwa i opinie podczas kolejnych spotkań, których podsumowanie nastąpi 22 listopada w Warszawie, o tym jednak już w kolejnym wydaniu kwartalnika!

 

Udostępnij artykuł: