Redaktor Naczelny Kuriera Finansowego: Zamiast jubileuszowej laudacji

KF 2012.04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Oddajemy w Państwa ręce numer szczególny, bowiem zbiega się z jubileuszem, czy też raczej jubileuszami: 20-lecia naszego wydawcy - Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 10-lecia miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" i 20-lecia naszego starszego brata - "Miesięcznika Finansowego BANK".

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Tym ostatnim kieruje Staszek Brzeg-Wieluński, pomysłodawca, twórca koncepcji programowej i pierwszy naczelny „Kuriera Finansowego”, którego piąta rocznica urodzin przypadła w tym roku.

Tyle akcentów rocznicowych, które o tyle są ważne, o ile dorobek poprzedników kontynuujemy, rozwij amy i odczytujemy w zgodzie z realiami obecnego czasu. Wyzwań – tych w wymiarze indywidualnym i tych makro – przybywa. Staramy się wraz z Państwem szukać racjonalnych odpowiedzi i recept oraz rozważać scenariusze nie zawsze optymistyczne, zawsze prawdopodobne. Tak jak w przypadku tekstów naszych stałych felietonistów – Dariusza Filara, Zbigniewa R. Wierzbickiego czy Jana Krefta. Ten ostatni w lekkiej formie pisze o sprawie, która staje się coraz dokuczliwsza, a mianowicie o zawracaniu głowy zastępującym analizę i rozwiązywanie problemów. Skoro o problemach, to Zbigniew Wierzbicki rozważa, czy mamy jeszcze szansę… tym razem na rzeczywiste, a nie pozorowane zreformowanie fi nansów publicznych. Dariusz Filar o podobnych w istocie kwestiach, tyle że w europejskim wymiarze, przy czym na wokandzie staje pytanie, a co, gdy się nie uda?

Marek Rogalski zastanawia się (przy okazji gratulujemy nominacji do Nagrody Pozytywisty Roku w kategorii Gospodarka), jak zarobić na – tak, to nie pomyłka – politykach. W numerze również „remanenty” wyjaśniające zagadki poprzedniego wydania (z kraju skrzypiec po skrzypce), odpowiedzi na listy, alternatywne inwestycje, słowem – dla każdego coś interesującego. Zbliżające się Euro 2012 to nie tylko czas sportowych emocji, ale ogromne wyzwanie, jak mu sprostać, będziemy rozważać w gronie ekspertów podczas jubileuszowej gali, ale o tym już w następnym numerze…

 

Udostępnij artykuł:

Redaktor Naczelny Kuriera Finansowego: Zamiast jubileuszowej laudacji

EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Oddajemy w Państwa ręce numer szczególny, bowiem zbiega się z jubileuszem, czy też raczej jubileuszami: 20-lecia naszego wydawcy - Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 10-lecia miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" i 20-lecia naszego starszego brata - "Miesięcznika Finansowego BANK".

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Tym ostatnim kieruje Staszek Brzeg-Wieluński, pomysłodawca, twórca koncepcji programowej i pierwszy naczelny „Kuriera Finansowego”, którego piąta rocznica urodzin przypadła w tym roku.

Tyle akcentów rocznicowych, które o tyle są ważne, o ile dorobek poprzedników kontynuujemy, rozwij amy i odczytujemy w zgodzie z realiami obecnego czasu. Wyzwań – tych w wymiarze indywidualnym i tych makro – przybywa. Staramy się wraz z Państwem szukać racjonalnych odpowiedzi i recept oraz rozważać scenariusze nie zawsze optymistyczne, zawsze prawdopodobne. Tak jak w przypadku tekstów naszych stałych felietonistów – Dariusza Filara, Zbigniewa R. Wierzbickiego czy Jana Krefta. Ten ostatni w lekkiej formie pisze o sprawie, która staje się coraz dokuczliwsza, a mianowicie o zawracaniu głowy zastępującym analizę i rozwiązywanie problemów. Skoro o problemach, to Zbigniew Wierzbicki rozważa, czy mamy jeszcze szansę… tym razem na rzeczywiste, a nie pozorowane zreformowanie fi nansów publicznych. Dariusz Filar o podobnych w istocie kwestiach, tyle że w europejskim wymiarze, przy czym na wokandzie staje pytanie, a co, gdy się nie uda?

Marek Rogalski zastanawia się (przy okazji gratulujemy nominacji do Nagrody Pozytywisty Roku w kategorii Gospodarka), jak zarobić na – tak, to nie pomyłka – politykach. W numerze również „remanenty” wyjaśniające zagadki poprzedniego wydania (z kraju skrzypiec po skrzypce), odpowiedzi na listy, alternatywne inwestycje, słowem – dla każdego coś interesującego. Zbliżające się Euro 2012 to nie tylko czas sportowych emocji, ale ogromne wyzwanie, jak mu sprostać, będziemy rozważać w gronie ekspertów podczas jubileuszowej gali, ale o tym już w następnym numerze…

 

Udostępnij artykuł: