Redaktor Naczelny kwartalnika Finansowanie Nieruchomości: kwiecień – czerwiec 2016

Szanowni Państwo! Wydajemy kolejny numer Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" w atmosferze dyskusji wokół rozwiązywania problemu kredytów "frankowych". Wydaje się, że kumulacja ryzyka kursowego franka szwajcarskiego po stronie klientów banków jest bardzo poważnym zagadnieniem. Dużo wcześniej, tzn. już w roku 2006, eksperci, w tym NBP, zwracali uwagę na potrzebę poważnego ograniczania kredytów we frankach, a może ich "zakazania". Część banków wycofała się z udzielania kredytów walutowych i była to chyba słuszna decyzja.

d r hab. Zbigniew Krysiak Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika “Finansowanie Nieruchomości”

Problem kredytów frankowych może być inspiracją dla całego sektora bankowego do wprowadzenia podejścia odpowiedzialności nie tylko za ryzyko banku, ale także za ryzyko po stronie klienta. Chodzi o to, aby nie dochodziło do jego kumulowania się po stronie kredytobiorcy, bo w końcu, gdy się ono zrealizuje, przełoży się na straty po stronie banków.

Ważnym, stanowiącym istotny problem obszarem jest długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe oraz finansowanie rozwoju budownictwa na wynajem. Wydaje się, że nie powinniśmy mnożyć liczby programów, ale skupić się na kluczowych i zrealizować je skutecznie, a nie tak, jak bywało w przeszłości, “powierzchownie”.

Moglibyśmy sobie życzyć, aby w najbliższej przyszłości projekty regulacyjne poszły w kierunku umożliwienia bankom komercyjnym emisji listów zastawnych w celu pobudzenia rynku finansowania nieruchomości oraz zwiększenia długoterminowych pasywów w bilansach banków, co istotnie może redukować ryzyko płynności.

Pojawia się nadzieja, że w obliczu deficytu długoterminowych źródeł finansowania banki komercyjne będą mogły emitować listy zastawne. Wprowadzone ostatnio rozwiązania regulacyjne w zakresie emisji listów zastawnych w Polsce nie będą dawały odpowiedniej skali dla potrzeb biznesu, co bardzo zwiększa skumulowane ryzyko kredytowe i ryzyko płynności sektora bankowego w Polsce.

Refleksje te skłaniają do wniosku, że bez odpowiedniej roli regulatora trudno będzie rozwiązywać jakże ważne i strategiczne problemy w polskim sektorze finansowym, w którym finansowanie nieruchomości ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarstw domowych, społeczeństwa i gospodarki.

Życząc Państwu dobrej lektury kolejnego numeru kwartalnika, pozostaję z poważaniem

 

Udostępnij artykuł: