Od Redakcji Kwartalnika Finansowanie Nieruchomosci: wrzesień 2013

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Wydaje się, że na rynku finansowania nieruchomości w Polsce skumulowało się obecnie wiele problemów, które wymagają szybkiego rozwiązania, aby nie doszło do silnych efektów kryzysowych.

Wydaje się, że na rynku finansowania nieruchomości w Polsce skumulowało się obecnie wiele problemów, które wymagają szybkiego rozwiązania, aby nie doszło do silnych efektów kryzysowych.

Dr Zbigniew Krysiak
Przewodniczący Rady Programowej
Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Wysoki deficyt finansowania nieruchomości z kredytów, zaostrzanie polityki regulacyjnej, brak długoterminowych źródeł finansowania w bankach, brak perspektywy w krótkim horyzoncie czasowym na uruchomienie alternatywnych do kredytów bankowych źródeł finansowania, redukcja mocy produkcyjnych w budownictwie mieszkaniowym, to czynniki, które mogą stanowić obecnie zagrożenie dla rozwoju rynku nieruchomości, a także dla samej gospodarki.

Wydaje się, że jak nigdy do tej pory od 2003 roku, kiedy to rozpoczął się szybki rozwój rynku finansowania nieruchomości z kredytów bankowych, nie wystę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: