Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy lipiec-wrzesień 2014: Innowacja niejedno ma imię

KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Szukając desygnatów przywołanego w tytule pojęcia, kierowałem się odniesieniami do sfery gospodarki realnej oraz finansów. To one wyznaczają rytm naszego życia, jego standard, a także sposoby rozwiązywania problemów. W dobie wszechogarniającej konkurencji to innowacje tworzą przewagi.

Szukając desygnatów przywołanego w tytule pojęcia, kierowałem się odniesieniami do sfery gospodarki realnej oraz finansów. To one wyznaczają rytm naszego życia, jego standard, a także sposoby rozwiązywania problemów. W dobie wszechogarniającej konkurencji to innowacje tworzą przewagi.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Co za tym idzie - tylko gospodarka oparta na wiedzy jest w stanie sprostać szansom i... zagrożeniom zrodzonym przez postęp. W ślad za tym edukacja stoi w obliczu potrzeb, których w jednym, a nawet dwóch cyklach kształcenia nie może przewidzieć, czy nazwać.

Dostrzegają to przedstawiciele rynku, fi nansjera i reprezentanci środowisk naukowych. Kształcić dla rynku, pewnie tak, ale to za mało, skoro zmienia się tak szybko.

Czego zatem uczyć? Umiejętności innowacyjnego myślenia właśnie. To z myślą o tym powołany został projekt Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Pierwsze efekty uświadamiają nam, jak wiele w tym obszarze do zrobienia. Kto nie wierzy, zachęcam do lektury redakcyjnej sondy. Co do samej redakcji, to pracujemy nad takim przekształceniem pisma, które - zachowując dotychczasowy dorobek - pozwoli sprostać wyzwaniom, o których na wstępie.

Chcemy, zgodnie z zasadą follow me, towarzyszyć wykładom, dniom otwartym i prezentacjom na uczelniach i współtworzyć wszystko to, co w obszarze projektu NZB - mamy nadzieję - wraz z partnerami zbudować. Póki co zachęcamy do lektury rozmowy z Adamem Tochmańskim - dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego NBP, który o obrocie bezgotówkowym wie prawie wszystko. Tej kwestii swoją uwagę poświęcili tym razem także Zbigniew Wierzbicki i Piotr Masiukiewicz. Jak wiele rodzi to implikacji możliwości i szans, do końca nie wiemy, a najtęższe głowy z naszym rozmówcą radzą nad tym w Bostonie.

 

Kształcenia systemowego nic nie zastąpi, wspomagać je i uzupełniać, to rzecz nieodzowna, o czym Karol Mórawski, a także przedstawiciele praktyki Krzysztof Kalicki i Dariusz Bliźniak w rozmowie z nim. Profesor Kalicki - jak mało kto - łączy ekspertyzę uczonego i praktyka. Skoro o profesorach, zachęcam do lektury Energetycznych inwestycji Dariusza Filara. Jak wiele nowych aspektów problemu odkrywa, jak wiele stereotypów obala, dowie się ten, kto przeczyta. Rozwiązania w systemie emerytalnym opisuje z drobiazgową konsekwencją Maria Szczur, wszak w tym obszarze potrzebujemy innowacji jak mało gdzie, podobnie jak w budowie systemu poręczeń, o czym Wiesław Kołodziejski. Gorąco polecam opracowanie pióra Joanny Czerwińskiej - tu również znajdziemy odniesienie do relacji kształcenie-rynek, widzianej oczami samych studentów, dla których dyplom ma stanowić przepustkę do kariery. To z myślą o tym Gdańska Akademia Bankowa włącza swoich podopiecznych w projekt Europejskiego Kongresu Finansowego, a BZ WBK, życzliwie temu procesowi patronuje. Jesteśmy przekonani, że ta i podobne inicjatywy otwierają przestrzeń skutecznego współdziałania świata fi nansów i nauki, a projekt Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, którego witryną mamy nadzieję pozostać, stwarza po temu dogodne warunki.

 

Udostępnij artykuł: