Redaktor Naczelny MF BANK: styczeń 2011 – Znowu zapłacą banki?

BANK 2011/01

Krytyczna, styczniowa publikacja "The Economist" o polskim rządzie jest pierwszą poważną rysą na jego wizerunku. I choć analitycy pisma uważają, że Donald Tusk będzie pierwszym premierem wybranym na dwie kadencje, to ich zdaniem Polska przestała być zieloną wyspą na tle UE.

Krytyczna, styczniowa publikacja "The Economist" o polskim rządzie jest pierwszą poważną rysą na jego wizerunku. I choć analitycy pisma uważają, że Donald Tusk będzie pierwszym premierem wybranym na dwie kadencje, to ich zdaniem Polska przestała być zieloną wyspą na tle UE.

Redaktor Naczelny
Stanisław Brzeg - Wieluński

Świadczą o tym następujące fakty: deficyt finansów publicznych na poziomie 7,9 proc. PKB (w 2010 r.), który jest czterokrotnie wyższy niż w 2007 r.; dług publiczny jest tylko nieznacznie poniżej konstytucyjnego progu 55 proc.

PKB. Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów wspiera złotego, by denominowany w polskiej walucie dług zagraniczny był możliwie najmniejszy. Czy z powodu błędu zaniechania reform strukturalnych mogą zapłacić w nowym roku polskie banki? Jest to wielce prawdopodobne, bowiem w resorcie finansów trwają pracę nad wyliczeniem skutków wprowadzenia podatku bankowego. A ten już straszy w Europie. I nie jest tajemnicą, że ma dać zastrzyk miliarda złotych. Wpływy z tego tytułu były umieszczone w projekcie budżetu na 2011 r. Oficjalnie pieniądze mają być gromadzone w specjalnym funduszu na ratowanie banków przed przyszłymi kryzysami. Tylko, jak daninę tę racjonalnie uzasadnić, skoro od 2001 r. nie upadł ani jeden duży polski bank

 

Udostępnij artykuł: