Redaktor Naczelny MF BANK: luty 2009 Kryzys niepowtarzalną okazją?

BANK 2009/02

Czy zamęt na rynkach finansowych, spowolnienie, kłopoty i kryzys mogą stanowić szansę dla banków? Jak najbardziej. I nie chodzi tylko o to, że ci, którzy potrafią szybko podążać za zmieniającymi się błyskawicznie rynkami i trendami, mają zwiększone szanse zysków na różnych rynkach. Są i inne aspekty. W czasie kryzysu większość dóbr, np. praca, nieruchomości itd. tanieje; jest ich szeroki wybór. Obecna sytuacja to także niepowtarzalna być może szansa dla banków państwowych i spółdzielczych, do których zaufanie nie zostało nadszarpnięte i które nie mają takich problemów, jak te posiadające spółki matki poza granicami Polski.

Czy zamęt na rynkach finansowych, spowolnienie, kłopoty i kryzys mogą stanowić szansę dla banków? Jak najbardziej. I nie chodzi tylko o to, że ci, którzy potrafią szybko podążać za zmieniającymi się błyskawicznie rynkami i trendami, mają zwiększone szanse zysków na różnych rynkach. Są i inne aspekty. W czasie kryzysu większość dóbr, np. praca, nieruchomości itd. tanieje; jest ich szeroki wybór. Obecna sytuacja to także niepowtarzalna być może szansa dla banków państwowych i spółdzielczych, do których zaufanie nie zostało nadszarpnięte i które nie mają takich problemów, jak te posiadające spółki matki poza granicami Polski.

Robert Azembski
Redaktor Naczelny

W tym, poszerzonym numerze "BANKU" chciałbym Państwu zaproponować szczególnie kilka materiałów, bezpośrednio lub pośrednio związanych z obecną, trudną sytuacją. Interesujące i rozsądne rozwiązania dla naszego rządu oraz NBP proponuje prof. Stanisław Gomułka ("Kredytem w recesję!", s. 18-19). Bardzo polecamy "Temat numeru" poświęcony wykorzystaniu funduszy unijnych i roli banków - tym bardziej, że kwestia ta budzi ostatnio spore kontrowersje (artykuły M.T. Starkowskiego - "Przed szansą" i A. Lewickiego "Banki nie wycofują się" oraz sonda ekspercka na ten temat - s. 10-15). Interesujący tekst traktuje o alternatywnym modelu prowadzenia biznesu bankowego, nacechowanym swoistą etyką ("Uczciwsza twarz bankowości?", s. 34-36). Po kryzysie musi ukształtować się nowy model bankowości, co do tego jest już pełna zgoda. Czy będzie zbliżony do któregoś z modeli opisanych w artykule?

Jak zwykle polecamy praktyczne teksty prawne, będące rodzajem "kierunkowskazów" w codziennej praktyce bankowej. Taki też charakter ma przygotowany przez redakcję raport specjalny "Skuteczna i profesjonalna windykacja", którego tematyki - szczególnie w trudnych czasach - nie trzeba dodatkowo rekomendować. Owocnej lektury!

 

Udostępnij artykuł: