Redaktor Naczelny MF BANK: marzec 2012: Nieuchronność fuzji

BANK 2012/03

Połączenie belgijskiej Grupy KBC (właściciel Kredyt Banku) z hiszpańskim Banco Santander (główny udziałowiec BZ WBK) to spore wydarzenie na polskim rynku. Powstanie trzecia co do wielkości grupa kapitałowa, detronizując z tej pozycji BRE Bank. Krok w tym kierunku był konsekwencją strategii Santandera, który docenia potencjał zysków z polskiego rynku. Fuzja Kredyt Banku z BZ WBK daje Hiszpanom sumę 3,5 mln klientów i blisko 1000 oddziałów w całej Polsce. To połączenie ma jeszcze jeden aspekt.

Stanisław Brzeg-Wieluński
Redaktor Naczelny

W 2010 r. na Forum Bankowym ZBP szef nadzoru bankowego w KNF oraz prezes BIK S.A. zwracali uwagę, że na polskim rynku jest zbyt mało ściśle wyspecjalizowanych banków, przy wręcz nadmiarze banków detalistów. Dlatego tendencja banków do kolejnych fuzji, przejęć lub wręcz rezygnacji z obecności w Polsce jest dość oczywista. Pojawia się więc pytanie, co na tym zyska polski klient? W opinii niektórych analityków na fuzji może stracić krajowy konsument, bo zmniejszy się konkurencja pomiędzy bankami, zwłaszcza znaczenie oferty małych banków. I choć czas zweryfikuje te obawy, to i tak Santander już liczy profity z fuzji, zakładając, że w roku 2015 zysk netto wyniesie 3,1 mld zł. Czy tak będzie, zależy od problemów Eurolandu oraz działań konkurencji, zwłaszcza dwóch chińskich banków, które złożyły w KNF wniosek o utworzenie fili w naszym kraju.

kaszubski.remigiusz.06.250x167Tak szybko stąd odchodzą…

24 lutego 2012 r., w piątek, zginął tragicznie, wraz z żoną i synem, prof. dr hab. Remigiusz

Witold Kaszubski. Odszedł nagle, pozostawiając środowisko bankowe w głębokim smutku.

Nie zrealizujemy już wszystkich planów, jakie jeszcze nie tak dawno snuliśmy. Właściwie dopiero teraz doszła do nas ta prawda, jaką w jednym ze swych wierszy zamieścił ks. Jan Twardowski – Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna… Teraz to wiemy, jak i to, że:

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć…

Teraz pozostaną już tylko wspomnienia. Niech pozostaną na zawsze, bo jak stwierdził Carlos Ruiz Zafon: istniejemy, póki ktoś o nas pamięta.

Nagle odeszły Osoby bardzo nam bliskie. Ból, żal i smutek trudny do opisania dla Rodziny, ale też dla wszystkich Współpracowników, Uczniów i Przyjaciół. Wspaniali Rodzice Monika i Remigiusz oraz Adrian ich najstarszy syn. Zaledwie kilka tygodni temu rozmawialiśmy podczas spotkania choinkowego. Zachowamy w pamięci obraz Dumnych Rodziców i wspaniałych trzech synów.

Dokonaniami Remigiusza Kaszubskiego można by obdzielić kilka osób. Człowiek o wielkich zdolnościach, bardzo pracowity, pomysłowy i pałający ogromną chęcią wdrażania innowacji służących rozwojowi Polski i polskiego sektora bankowego. Wdzięczny swoim nauczycielom i współpracownikom.

Prawdziwy promotor i opiekun wielu utalentowanych osób, którym otwierał drogi do zawodowej i społecznej kariery. W środowisku bankowym Remigiusz Kaszubski cieszył się uznaniem i sympatią. Stanowczy w realizacji planów i skłonny do kompromisów w celu osiągnięcia lepszych rezultatów, koleżeński i życzliwy.

Profesor Remigiusz Kaszubski miał niebywałą umiejętność zjednywania i skupiania zarówno osób ze środowiska bankowego, jak i firm współpracujących. Ostatnie dziesięć lat pracy zawodowej Profesora łączyło się ze Związkiem Banków Polskich, gdzie realizując wizję nowoczesnej bankowości, udawało mu się skłaniać bardzo zajętych, zabieganych ludzi, jednoczyć tak, aby razem oddziaływać na rynek, budować, a nawet kreować nowe rozwiązania. Trudno wyobrazić sobie krajobraz polskiej bankowości bez tego wybitnego, zdolnego i twórczego Profesora i Przyjaciela.

Dziękując za to, że z nami byli, choć tak nieubłaganie krótko, płaczemy i żegnamy.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz

Prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski

(ur. 6 stycznia 1970, zm. 24 lutego 2012) ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University, autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii. Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, dyrektorem w Związku Banków Polskich, koordynatorem krajowym i członkiem prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności. Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych – Instytut Zmian. Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.

Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości. Odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej.

Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Udostępnij artykuł: