Redaktor naczelny “Miesięcznika Finansowego BANK”: Uczciwość to rynkowa wartość

BANK 2019/02

Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK

Coraz większą – wręcz rynkową – wartością, którą Bóg bardzo niesprawiedliwie rozdziela pośród maluczkich, jest uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność za swoje czyny. Nie każdy miał to szczęście, aby nauczyli go tego rodzice, szkoła lub najbliższe środowisko. I w takim przypadku powinna pojawić się interwencja państwa, które jako ustawodawca narzuca wspólnocie moralne reguły tego, co można i tego, co nie powinno się robić. Do tej pory te zasady nawiązywały bezpośrednio do „Dekalogu”, ale dziś coraz częściej sięgają do neomarksizmu. Bo jak inaczej wytłumaczyć uwalnianie coraz większej części klientów banków od wymogu regulowania należności? Coraz większa ochrona „konsumentów” przed globalnymi gigantami jest coraz częściej pomyślana jako sposób nauczenia ich wyuczonej bezradności, aby unikać prawnej odpowiedzialności za kredyty, nieprzemyślane zakupy, stałe uleganie presji reklam.

Pożyczone pieniądze trzeba będzie kiedyś zwrócić, a niepłacenie pracownikom i kontrahentom jest jaskrawym działaniem przeciwko podstawom judeochrześcijańskiej moralności. Osłabienie możliwości odzyskiwania pieniędzy przez firmy z branży finansowej stało się faktem z powodu radosnej twórczości UE robionej w imię ochrony praw klientów. To podważa podstawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i wprowadza dodatkowo niepewność. Czasami dochodzę do wniosku, że te moralne zasady, wręcz podstawa naszego ziemskiego bytowania, są coraz szybciej rozmieniane na drobne w imię kolejnej mutacji socjalizmu z ludzką twarzą. Ale winny za ten stan rzeczy jest nie tylko Sejm i Bruksela. Mój serdeczny kumpel z podstawówki, który wyemigrował w latach 80. do Francji, zwrócił mi już 30 lat temu uwagę, że choć polski Kościół tak rygorystycznie apeluje o przestrzeganie reguł w sprawach obyczajowych, to rzadko mó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: