Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Dobra energia

NBS 2017/07-08

Relacja z konferencji, której tematem były bariery w rozwoju energetyki odnawialnej, dotknęła jednego z istotnych aspektów naszej rzeczywistości, istotnego na tyle, że posłużył za motyw przewodni tego tekstu.

Maciej Małek
Redaktor naczelny

Jest rzeczą bezsporną, że każdy rodzaj aktywności, zwłaszcza w dziedzinach o strategicznym znaczeniu, a do takich bez wątpienia energetykę zaliczyć należy, realizuje się w granicach zakreślonych prawem i w ramach opisanych przez nie procedur.

Jakże często jednak owe procedury okazują się przeciwskuteczne, a interpretacja prawa dokonywana, niekiedy prawem kaduka, przez urzędników różnych szczebli, kłóci się nie tylko z tegoż prawa wykładnią, ale zdrowym rozsądkiem. Jak zatem czynić poważne plany inwestycyjne, myśleć strategicznie i długofalowo, gdy z dnia na dzień zmieniają się reguły i priorytety wyznaczające sens naszych działań.

To sprawa naszego być albo nie być. Wszak bez energii, zasilania wszystkich bez mała urządzeń, poczynając od powszechnych dziś smartfonów, przez tablety, po zagregowane skomplikowane urządzenia przemysłowe, niemożliwy byłby rozwój i nasze codzienne funkcjonowanie. Inna kwestia, jak ową energię spożytkujemy, czy wytwarzamy ją w sposób ekonomicznie wydajny i przyjazny dla środowiska. Energia w odniesieniu do rozwoju ma również inne konotacje. Od naszej osobistej energii, kreatywności, zaangażowania w pracę zależą indywidualne i zbiorowe rezultaty wysiłków w każdej dziedzinie.

Również w bankowości! Zresztą praca umysłowa, wymagająca ciągłej koncentracji, wykonywana w warunkach wszechobecnego dzisiaj stresu i rosnącej konkurencji sprawia, że bez higieny w odżywianiu, trybie życia i dbałości o sprawność fizyczną – daleko nie zajedziemy.

Dzisiaj, kiedy nasze dzieci i wnuki korzystają z wakacyjnych uciech, jakże często tęsknie spoglądamy przez okno na błękit nieba, odrywając zmęczony wzrok od monitora lub konsoli.

Cóż nie wszystkim dane jest wypoczywać w zwyczajowo ustalonym czasie letniej kanikuły. Wszak nasi klienci i interesariusze, każdego dnia, najlepiej online, oczekują niezawodnego i bezpiecznego dostępu do swoich pieniędzy, zaś rolnicy, nawet w trakcie prac polowych, śledzą w klimatyzowanych kabinach swoich maszyn, bieżące wpływy. Czynią to za pomocą laptopa, który towarzyszy dzisiaj rolnikowi częściej niż poczciwa krasula.

Na koniec jednak każdy z Państwa wyrwie się na parę dni zasłużonego wypoczynku, w tej liczbie piszący te słowa. Zatem z nadzieją, że letni, podwójny numer naszego tytułu znajdzie się w Państwa urlopowym wyposażeniu, składam w imieniu całego zespołu najlepsze życzenia udanego wypoczynku, który oby pozwolił odnowić nadwątlone zasoby energii tak potrzebne w codziennej pracy.

Udostępnij artykuł: