Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Ostatnia prosta – październik 2015

NBS 2015/10

Wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych okazało się sukcesem. Bogata agenda programowa, interesujące wystąpienia i prezentacje, inspirujące dyskusje panelowe, wreszcie kuluarowe rozmowy dowiodły, że w obliczu nowego ładu regulacyjnego i wyzwań rynkowych środowisko jest zdeterminowane.

Wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych okazało się sukcesem. Bogata agenda programowa, interesujące wystąpienia i prezentacje, inspirujące dyskusje panelowe, wreszcie kuluarowe rozmowy dowiodły, że w obliczu nowego ładu regulacyjnego i wyzwań rynkowych środowisko jest zdeterminowane.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Owa determinacja przejawia się we wspólnym dążeniu do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań. Cel nadrzędny to poszukiwanie dróg wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów, umacnianiu relacji z partnerami, stwarzaniu nowych impulsów do skutecznego wypełniania misji, która poza twardymi wskaźnikami mierzona jest jakością życia, dostępnością do usług finansowych, finansowaniem rozwoju, zaspokajaniem potrzeb i dążeń społeczności lokalnych.

Pełniejszą próbę oceny wypracowanych wniosków i rekomendacji zaprezentujemy w kolejnym - listopadowym wydaniu "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego". Dziś koncentrujemy naszą uwagę na kontynuacji wątków dotyczących głównych wyzwań wynikających z budowy IPS, wzmacniania siły marki, wreszcie wdrażania organizacyjnych, informatycznych, proceduralnych i produktowych usprawnień, które pozwolą skutecznie docierać z ofertą do klientów.

Rosnące wymagania rynku, mitygowanie ryzyk generowanych wraz z jego rozwojem, konieczność dalszej stabilizacji finansowych fundamentów działania jasno przekonują, że świadomość niełatwych wyzwań, którym przyjdzie sprostać, jest coraz bardziej powszechna. Wszystkie wymienione czynniki dają podstawę do ostrożnego optymizmu, acz pytań, które czekają na adekwatną odpowiedź, nadal pozostaje wiele.

Z tą świadomością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie naszego tytułu. Mamy nadzieję, że wypowiedzi liderów środowiska, reprezentantów praktyki, w tej liczbie liniowych bankowców, oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin i obszarów stanowić będą inspirację i rodzaj mapy drogowej w dochodzeniu do optymalnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań w sferze organizacyjnej, proceduralnej, marketingowej czy biznesowej.

Ta ostatnia zresztą stawia na porządku dziennym kwestię skutecznego zbalansowania wydatków na dalszy rozwój z koniecznym racjonalizowaniem kosztów działalności operacyjnej, zarządzania ryzykiem, wymiany informacji wdrażania nowych, interaktywnych kanałów komunikacji i sprzedaży.

Nie ulega wątpliwości, że dynamika i konsekwencja w działaniu będą czynnikami, które zdecydują, na ile skutecznie potrafimy zamienić wyzwania w szanse, pytania w odpowiedzi a konkurencję w dodatkowy stymulator zrównoważonego rozwoju. Czas debat dobiega końca, a o efektach wielomiesięcznych prac zdecyduje ich finalny efekt, który zweryfikuje trafność przyjętych założeń. Zdefiniowanie na nowo roli każdego banku z osobna, zadań przypisanych zrzeszeniom oraz wsparcia, jakie cały sektor uzyska dzięki delegowaniu części kompetencji zarządom IPS - to zadanie raczej na dziś niż jutro. Mamy nadzieję towarzyszyć tym procesom, prezentować i upowszechniać najlepsze rozwiązania i pomysły - wszak nic tak nie przekonuje, jak konkretny przykład - wreszcie podnosić wszystkie te wątpliwości, które zrodzą się podczas wdrażania ustawowych zapisów i wypełniania ich konkretną treścią w codziennym praktycznym działaniu.

 

Udostępnij artykuł: