Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Warto świętować

NBS 2016/06

Numer trafił do Państwa rąk w przeddzień Święta Spółdzielczości Bankowej Anno Domini 2016. To dobra okazja do podsumowań, wyrażania satysfakcji z dokonań ostatniego czasu i zwyczajowych w takich okolicznościach podziękowań.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Zanim to jednak nastąpi, warto pochylić się nad paroma kwestiami, podniesionymi przez naszych autorów w czerwcowym wydaniu „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”. Nie ulega kwestii, że dorobek majowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej potwierdził dokonujące się przyspieszenie, i to bynajmniej nie tylko w obszarze IT.

Co więcej zmieniło się nastawienie do szeregu wyzwań, wobec jakich stoją banki spółdzielcze, a które jeszcze niedawno, z braku odpowiednich regulacji, wydawały się zadaniem niewykonalnym.

Nie wszystko jednak zależy od nas. By aktualizacja, czy jak chcą inni, modyfikacja modelu biznesowego sektora stała się faktem, konieczna jest efektywna współpraca z zainteresowanymi środowiskami oraz współdziałanie z administracją publiczną, w tej liczbie resortami cyfryzacji, rozwoju i finansów, a także rolnictwa i rozwoju wsi. Otwiera się nowa przestrzeń w relacjach z marszałkami województw i samorządami wszystkich szczebli.

By jednak przyniosła oczekiwane efekty, potrzeba nam nowej jakości we wszystkich bez mała obszarach bankowego biznesu. Poczynając od komunikacji, przez bankowość transakcyjną realizowaną w oddziałach, mobilebanking, obrót internetowy, po cyberbezpieczeństwo.

Dorobek polskiej bankowości spółdzielczej, siła i mobilność sektora manifestują się nie tylko poprzez finansowanie rozwoju i sfery realnej w gospodarce, ale również poprzez realizację aspiracji i dążeń lokalnych społeczności, organizacji samorządowych, pozarządowych, stowarzyszeń. Wymieniać można by długo. Co jednak powinno się wydarzyć, aby wyzwania stały się wykorzystanymi szansami, relacje dźwignią marketingową, a pewność i zaufanie służyły wzmacnianiu zdolności konkurencyjnej? Obok ścisłej współpracy w ramach zrzeszeń, wykorzystania synergii IPS-u oraz dobrych relacji z Komisją Nadzoru Finansowego i zgodnego współdziałania z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, warunkiem koniecznym wydaje się optymalizowanie wydatków, szukanie oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, oraz wzmocnienie przekazu w zakresie szeroko rozumianego marketingu, również z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Jesteśmy przekonani, że zbliżające się Forum Liderów Banków Spółdzielczych, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy, potwierdzi słuszność obranej drogi i wypełni konkretnymi treściami wskazane obszary eksploracji. Na razie zaś niech mi będzie wolno w imieniu zespołu redakcyjnego złożyć serdeczne życzenia satysfakcji i sukcesów z wykonywanej pracy i wielu radości i spełnień w życiu rodzinnym. Nie tylko w dniu Święta Spółdzielczości Bankowej.

 

Udostępnij artykuł: