Redaktor Naczelny MF BANK: listopad 2010 – Wypełnianie rynkowej niszy

BANK 2010/11

Sektor bankowy nareszcie dostrzegł potencjał małych i średnich firm. Generują one w Polsce, aż 67 proc. PKB i tworzą 3/4 miejsc pracy. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, żeby fundusz private equity Abris i Dom Maklerski IDM kupiły bank WestLB od niemieckiej instytucji.

Sektor bankowy nareszcie dostrzegł potencjał małych i średnich firm. Generują one w Polsce, aż 67 proc. PKB i tworzą 3/4 miejsc pracy. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, żeby fundusz private equity Abris i Dom Maklerski IDM kupiły bank WestLB od niemieckiej instytucji.

Redaktor Naczelny
Janusz Grobicki

Kontrolę i 55 proc. akcji Polskiego Banku Przedsiębiorczości (tak będzie się nazywał ten bank po sfinalizowaniu transakcji) obejmie Abris, który ma również większość udziałów w nowym FM Banku. Polski Bank Przedsiębiorczości będzie obsługiwał małe i średnie firmy oraz samorządy. Z kolei Idea Bank, najnowszy projekt Leszka Czarneckiego, zajmie się osobami prowadzącymi małe przedsiębiorstwa oraz pracującymi na zasadzie samozatrudnienia. Natomiast udziałowcy Grupy Bankowej DnB NORD - norweski DnB NORD i niemiecki NORD/LB - podpisali umowę, na mocy której jedynym akcjonariuszem DnB NORD będzie największy bank norweski - DnB NORD. W Polsce aktywa DnB NORD wynoszą 9,4 mld zł. Bank obsługuje głównie duże firmy i klientów indywidualnych, a także wspólnoty mieszkaniowe i jednostki samorządowe.

 

Udostępnij artykuł: