Refleksje inwestora: Gospodarka w cieniu piramid

KF 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Kilka miesięcy temu napisałem na łamach KF o potrzebie reform, że "Nigdy jeszcze nie było tak sprzyjających warunków do podjęcia radykalnych działań (...). Większość ludzi w Polsce nie chce scenariusza greckiego. (...) W obecnej sytuacji podmioty rynków finansowych, aby dać nam szansę rolowania długu i nowych inwestycji, muszą otrzymać jednoznaczny, wyrazisty sygnał, a w ślad za tym, przekonującą koncepcję głębokiej strukturalnej reformy systemu finansów publicznych" - a dzisiaj dodałbym jeszcze kilka innych istotnych oczekiwanych sygnałów dotyczących np. dynamiki wzrostu oszczędności, dynamiki inwestycji, radykalnej poprawy stanu salda obrotów handlowych z zagranicą itd.

Zbigniew R. Wierzbicki

Przeglądając prasę i słuchając doniesień z innych mediów odnosi się wrażenie, że niebankowe instytucje finansowe typu Amber Gold czy Finroyal adresujące swoją ofertę głównie do dochodowej klasy średniej a niepodlegające nadzorowi KNF są głównym zagrożeniem dla stabilności polskiej gospodarki, że analizowanie wszelkich innych zagrożeń jest niewłaściwe, a nawet passѐ. Najważniejszy, zdaniem rządu, jest problem tysięcy osób, które w swojej naiwności powierzyły pieniądze tego typu instytucjom. Przecież zwoływanie Komitetu Stabilności Finansowej KSF następuje zwykle w sytuacji realnych makroekonomicznych zagrożeń dla gospodarki, dla stabilności systemu finansowego.

Środowiska inwestorów krajowych i zagranicznych mogą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: