Reforma NFZ – więcej rynku w służbie zdrowia

Finanse i gospodarka

W wyniku reformy NFZ na rynku pojawią się dodatkowe, prywatne ubezpieczenia zdrowotne - wynika z informacji przekazanych PAP przez wiceministra zdrowia, Sławomira Neumanna. Nowe ubezpieczenia będą obejmować również specjalistyczne świadczenia szpitalne. Mają być także konkurencyjne wobec NFZ.

W wyniku reformy NFZ na rynku pojawią się dodatkowe, prywatne ubezpieczenia zdrowotne - wynika z informacji przekazanych PAP przez wiceministra zdrowia, Sławomira Neumanna. Nowe ubezpieczenia będą obejmować również specjalistyczne świadczenia szpitalne. Mają być także konkurencyjne wobec NFZ.

Przewiduje się funkcjonowanie na rynku 4-5 firm, obsługujących łącznie 20 mln pacjentów. Ubezpieczyciele będą działali podobnie jak NFZ, czyli zawierali umowy z placówkami medycznymi.

- Sygnalizowana przez Ministerstwo Zdrowia reforma oznacza krok dalej w kierunku urynkowienia służby zdrowia - uważa Jakub Czarzasty, prezes Ratalnie.com. - Obecnie pacjenci wydają na leczenie z własnych kieszeni 30 mld złotych rocznie. Daje to około 1/3 kwoty wszystkich wydatków zdrowotnych. Przejęcie przez prywatnych ubezpieczycieli 20 mln pacjentów oznacza, że ponad połowa rynku usług medycznych ma docelowo być finansowana prywatnie. Wydaje się, że to dosyć racjonalne założenie w polskich warunkach, dające szanse na pewną stabilizację systemu ochrony zdrowia i poprawę standardów leczenia.

Udostępnij artykuł: